Hjem Nasjonal kamp Revolusjon – NÅ!

Revolusjon – NÅ!

0

REVOLUSJON – NÅ! Haakon Forwald, sjef over Motstandsbevegelsens norske gren, presenterer Den nordiske motstandsbevegelsens seneste kampanje «Revolusjon – NÅ!».

Norden og den nordiske rasen er i dag i akutt fare. Folkeforrædere, storfinans og fiendemedia har i en årrekke gjennom sine maktposisjoner og sin innflytelse sørget for at Nordens porter har stått på vidåpent gap, og således muliggjort den pågående rasefremmede invasjonen av våre landområder. Den raskt voksende ikke-europeiske populasjonen, som befinner seg innenfor Nordens grenser, vil i kombinasjon med raseblanding og lave nordiske fødselsrater – effektivt sørge for den nordiske rasens sikre død, dersom noe ikke gjøres.

Utover de mest akutte biologiske truslene, er våre fienders kontroll og innflytelse over det nordiske menneskets åndsliv den mest skjebnesvangre. Gjennom sitt eierskap av (eller ekstreme innflytelse over) blant annet massemedia, bankvesen, underholdningsindustri, akademia og politikk – er deres påvirkning over vårt folk både omfattende og fatal. At det nordiske folk frivillig aksepterer en rasefremmed invasjon og okkupasjon av sine landområder, er bare ett av mange eksempler på hvilken destruktiv innflytelse våre fiender har over oss. Den økende populariteten til den folke- og familiefiendtlige homolobbyens dekadente såkalte Pride-parader, er et annet eksempel.

Den nordiske motstandsbevegelsen har gått til kamp mot Nordens fiender, og kjemper kontinuerlig for det nordiske folkets frihet og overlevelse – i et fremtidig fritt og forent nasjonalsosialistisk Norden.

Du som leser dette og er aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen, har forstått alvoret i dagens situasjon og at rasens fremtid hviler på våre skuldre. Du har forstått at Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen er det eneste som vil bekjempe våre fiender og lede vårt folk til seier. Du har valgt å uselvisk ofre alt, for å vinne alt, og det er for deg denne håndboken er skrevet.

Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen er en manual for den som har viet sitt liv til den nasjonalsosialistiske frihetskampen. En veiledende og informativ, samt inspirerende og motiverende skrift for den fanatiske nasjonalsosialist og dedikerte aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Dersom du som leser dette har forstått alvoret, men enn så lenge av ulike årsaker ikke har valgt å engasjere deg i Motstandsbevegelsen, forstå dette: Den nasjonalsosialistiske frihetskampen er ingen tilskuersport. Det er en kamp på liv og død, med rasens overlevelse som innsats. Det er på tide å ta til motet og rykke sverdet ut av stenen. Skjebnekampen er her og nå!

Gjør rett – frykt intet!

Haakon Forwald,

– Forordet til organisasjonens «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen».

Den nordiske motstandsbevegelsens lanserer i dag en ny kampanje ved navn «Revolusjon – NÅ!». Kampanjen retter seg mot primært mot den delen av befolkningen som er patriotisk/nasjonalistisk anlagt, og har som hensikt å radikalisere, organisere og aktivere denne. Ungdommen faller også inn under denne kategorien, og mange av aksjonene vil være rettet mot å rekruttere norsk ungdom.

Kampanjens sekundære mål er å gjennom kreative aksjoner og annen aktivisme eksponere og normalisere vår organisasjon og vår politikk for den bredere befolkningen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil gjennom kampanjen understreke behovet av at kampen for vårt folks overlevelse og frihet skal føres på en så bred front som overhode mulig, og at radikal, kompromissløs og organisert kamp er en nødvendighet for å nå seier. Folket må organiseres i revolusjonær kamp under frihetens fane!

Vi vil tydeliggjøre at det kun er gjennom en full-skala revolusjon, av så vel folket som systemet, at vi kan løse de gigantiske problemene som vårt folk står overfor. Kun nasjonalsosialistisk revolusjon, vil frigjøre vårt folk og gjenerobre Norden!

Under kampanjens gang vil det publiseres en rekke artikler her på Frihetskamp med dette som tema. Podkasten Frontlinjen vil også omhandle dette i flere avsnitt, og vi håper også å få produsert filmer om emnet.

Revolusjon – NÅ!

Artikler (A–Å):

Radioprogrammer:

Filmer:

Propaganda:

[Sist oppdatert: 21.09.2018]

Kommentarer til denne artikkelen har blitt deaktivert da dette er en fast side for kampanjen. Forslag eller innspill kan rettes til redaksjonen på kontakt@frihetskamp.net.