Hjem Nasjonal kamp Intervju/reportasje Revolusjonær politikk og radikale samfunnsendringer

Revolusjonær politikk og radikale samfunnsendringer

0

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Frihetskamp har intervjuet Klas Lund, leder av Den nordiske motstandsbevegelsen, om det nye partiet organisasjonen bygger opp i Sverige.

klaslund-640x463

I forrige uke kunne Frihetskamp meddele at Motstandsbevegelsen er i ferd med å bygge opp en parlamentarisk gren i Sverige, og vil danne et parti. Vi har vært i kontakt med leder for Den nordiske motstandsbevegelsen, Klas Lund, for å høre hans tanker omkring det nye partiet.

I forrige uke kunne Motstandsbevegelsen meddele at den ville danne en parlamentarisk gren i Sverige. Hva lå bak denne avgjørelsen?

Vi har ført diskusjoner om partidannelse i lang tid. Målet har alltid vært der, men har tidligere ikke vært ansett å være gjennomførbart. Nå har vi i stedet havnet i en situasjon der vi føler at vi ikke kan vente særlig mye lenger. Makthavernes destruktive politikk i Sverige skaper helt klart en tilvekst i den nasjonalistiske bevegelsen, og jeg tror man trygt kan slå fast at denne trenden bare vil bli sterkere. Til tross for utviklingen, har dessverre det svenske folket reagert aldeles for sent og aldeles for tamt. Det finnes åpenbart et nesten sykelig begjær hos svenskene til å ville tilpasse seg, selv når det går imot deres egne interesser og imot all logikk.

Et av våre viktigste mål blir derfor å radikalisere den nasjonalistiske bevegelsen, og ikke tillate at motstanden kanaliseres til bevegelser mer rettet mot «tilpassing».

Neste steg i partidannelsen er altså å samle sammen 1 500 underskrifter. Tror du det blir vanskelig?

Det er vanskelig å gjette hvor lange tid det vil ta. Enkelt blir det vel ikke, men vi kommer naturligvis til å få det gjort. En forvanskende omstendighet er at vi er veldig kontroversielle, noe som kan medføre at enkelte ikke våger å skrive under, til tross for at de har lyst. Skulle det mot all formodning ikke eksistere 1 500 personer som er villige til å skrive under, ja, da er det nok på tide å erklære det svenske folket for dødt.

Navnene på de som skriver under blir vel ikke offentlige?

Nei, det vil de ikke bli. Navnelistene vil vises for en notarius publicus (jurist) som godkjenner dem. Deretter vil de bli ødelagt.

Det arbeides også med et partiprogram. Når tror du det vil bli klart?

Relativt snart.

Kan du allerede nå avsløre hva som vil bli partiets fanesaker?

Den nordiske motstandsbevegelsen er en revolusjonær organisasjon, noe som også vil reflekteres i partiprogrammet. Det vil med all sannsynlighet presentere en helhetsløsning, og påvise at de fleste spørsmålene henger sammen og ikke kan løses hver for seg, men gjennom radikale forandringer i samfunnet. Partiprogrammet vil derfor inneholde en redegjørelse for langsiktige mål og visjoner.

Hva gjelder enkeltsaker så er så klart en fullstendig stans av masseinnvandringen og fremtidig spørsmål om repatriering som vil finnes i partiprogrammet. At Sverige skal forlate EU, og vårt mål om et forent og sterkt Norden, er også viktige spørsmål som vil ha en viktig plass. Men dette er langt ifra det eneste: økonomi-, miljø-, dyrevernsspørsmål og mye annet kommer til å ha en viktig plass i programmet.

front3_ny

I den forrige artikkelen skrev du også at partiet vil være «radikalt, rett på sak og skille seg distinkt fra øvrige partier, både hva gjelder budskap og organisasjon». Kan du fortelle mer om hvordan partiet rent organisatorisk vil fungere, og hvordan partiets forhold til Motstandsbevegelsen vil se ut?

Partiet vil være en del av Motstandsbevegelsen, noe som innebærer at det representerer Motstandsbevegelsen og kommer til å arbeide for å virkeliggjøre dens mål. Partiet vil drives som en egen organisasjon, men av rent praktiske grunner vil det ikke finnes noen klar grense mellom partiet og Motstandsbevegelsen. Dette blant annet fordi mange potensielle representanter i partiet også kommer til å ha ansvarsposisjoner i Motstandsbevegelsen.

I fremtiden, om partiet vokser, vil kanskje grensen mellom organisasjon og parti bli mer tydelig, alt ettersom vi rekrutterer flere mennesker som går direkte med i partiet i stedet for å ha kommet fra organisasjonen. Det kan tillegges at alle detaljer omkring partiets organisering ikke er helt klare enda, men vil utarbeides og utprøves til vi kommer frem til det som fungerer best.

Kommer partiet kun til å eksistere i Sverige eller i hele Norden? Vil de øvrige nordiske landene få sine egne partier?

Vår ambisjon er å danne lignende partier i de andre nordiske landene når tiden er inne. På det nåværende tidspunktet gjelder partidannelse kun Sverige.

Det virker som interessen for partiet er veldig stor, men på dette tidspunktet er det nok vanskelig for mennesker å vite hvordan de kan hjelpe til. Finnes det noe mennesker kan hjelpe til med, utover å bidra med sin underskrift?

Jeg kan tenke meg at vi kommer til å legge ned mye arbeid på partiet fremover, noe som innebærer at det vil være massevis man kan hjelpe til med. Vi håper partidannelsen leder til at det vil bli lettere å innlemme mennesker som det tidligere har vært vanskelig å integrere i organisasjonen. Man skal jo ikke stikke under en stol at mye av vår ikke-parlamentariske virksomhet først og fremst passet unge menn, og at mange derfor har hatt vanskeligheter med å finne sin plass hos oss. Dette kan vi forhåpentligvis få bukt med nå. Det vil innen kort tid publiseres en rekke artikler om hvordan mennesker kan hjelpe til.

Før avgjørelsen falt om å danne en parlamentarisk gren, sendte du en e-post til partilederen i Svenskarnas parti (SvP), hvor du la frem et forslag om en potensiell sammenslåing. Mange er nok nysgjerrige på hvordan forslaget så ut – er dette noe du vil kommentere?

Innholdet i min e-post til SvPs partileder Stefan Jacobsson og hans svar er å betrakte som konfidensielt. Slik vil det også forbli frem til vi eventuelt blir enige om at det kan publiseres. Det jeg kan nevne, er at det først og fremst inneholdt et antall resonnement og forslag. Det inneholdt ingen «krav» slik noen har påstått, men i stedet «tanker» fra min side, hvor jeg også spesifiserte at enkelte saker kunne forhandles, og enkelte ikke. Jacobssons svar var høflig, velformulert og redegjorde for deres innstilling. Det inneholdt dog et «nei» fra deres side, noe som var ventet.

Les også:
Motstandsbevegelsen danner parlamentarisk gren i Sverige

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg