Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Revolusjonen begynner med DEG!

Revolusjonen begynner med DEG!

NASJONALSOSIALISME Motstandsbevegelsen maner til individuell og kollektiv kamp mot systemet.

Som vi har vært inne på tidligere i flere artikler og foredrag, så har det nasjonalistiske miljøet generelt en ganske stor uvane i at vi bruker fryktelig mye tid og energi på å fokusere på hva som er galt med samfunnet.

Ikke misforstå, det er viktig å påpeke, dokumentere og belyse hva det faktisk er som skjer med våre nasjoner og folk – men samtidig må det på en måte balanseres opp med et positivt budskap. Et budskap som kanskje kan minne oss på hva det er vi kjemper for, og ikke bare hva vi kjemper imot.

masseinnvandring-flyfoto

Masseinnvandring – kun ett av flere symptomer

At masseinnvandringen utgjør en ekstremt stor trussel for Europa og Norden, er det ingen tvil om. Masseinnvandringen vil – dersom den ikke stoppes og reverseres – effektivt rasere Europa. Punktum.

Rase, etnisk egenart, kultur, identitet, vitenskap, tro, tradisjoner og så videre – alt vil viskes vekk. Kort sagt: Verdens hvite befolkning vil effektivt utryddes – dersom den ikke gjør motstand. Det er den bitre sannheten.

Hva som nå skrives, er det dog viktig å ta til seg. Masseinnvandringen er kun et symptom. Dette kan hverken understrekes eller repeteres for ofte. Masseinnvandringen er kun et symptom. Et symptom på en syk nasjon og et sykt folk. Et symptom på et folk som har vært under konstante angrep i lang, lang tid.

Vi mener på ingen måte at motstand mot masseinnvandring er galt. Man skal kjempe mot denne med nebb og klør. Men man må huske at masseinnvandringen kun er ett av flere verktøy, eller kanskje snarere våpen, som blir benyttet for å senke den hvite sivilisasjonen.

En krigføring som har pågått i generasjoner

Masseinnvandringen er en direkte konsekvens av en krigføring som har vært rettet mot verdens hvite sivilisasjoner i generasjoner. At europeiske menn og kvinner i det hele tatt aksepterer en regelrett INVASJON av sine egne nasjoner, sier litt om hvor effektiv denne krigføringen har vært.

Vi har blitt angrepet på bred front – i lang tid. Svorne fiender av verdens hvite nasjoner har bedrevet en kulturell, åndelig og intellektuell krigføring – av bibelske proporsjoner. Alt for å rasere vårt moralske, åndelige og mentale immunforsvar – og til slutt vårt folk og vår sivilisasjon.

narkotika

For å se resultatet av denne krigføringen, er det bare å besøke en vilkårlig europeisk hovedstad. Hvordan ser det ut der? Demografien? Kan man ferdes trygt der om kvelden, eller dagen for den delen? Kriminalstatistikken? Prostitusjon? Narkotika? Forurensning?

Eller la oss ta et annet eksempel. Hva er det som opptar våre yngre generasjoner? Er det sunne fritidssysler de har? Besitter de gode verdier? Har de god moral? Ser de på konstruktive filmer og tv-programmer? Hører de på harmonisk musikk med et positivt budskap?

Hva er det som sendes på tv i dag? Hvilke filmer det som går på kino? Hvilke er de mest populære tv-programmene? Hvilke magasiner er populære? Hva slags musikk er populær? Finnes det positive hvite rollemodeller for hvite gutter og jenter, menn og kvinner, i det ovenfor nevnte? Er det positive verdier og god moral som forfektes? Hva slags «intellektuell» føde er det folket mates med? Hva tror du resultatet blir av dette?

Revolusjonen starter med DEG!

Hva er det så vi skal gjøre? Hvordan skal vi få bukt med disse problemene? Vi skal rive de opp ved roten! Husk at, foruten om masseinnvandring, så er dette i stor grad selvvalgt og frivillig. Så igjen – riv faenskapet opp ved roten!

Start med deg selv. Ta kontroll over ditt eget liv. Kast ut tv-en og velg selv hva du vil fylle sinnet og livet ditt med. Les bøker om politikk, historie, ideologi, filosofi, kunst og så videre. Hør på vakker og oppløftende musikk. Musikk med innhold, mening og kanskje til og med et positivt budskap. Om du skal titte på film, velg selv hvilken film og da gjerne en bra film man kan lære noe av. Kom deg i form. Tren, spis sunn mat og kutt ut usunne uvaner. Lær deg selvforsvar. Stift familie. Ta vare på dine barn. Oppfostre de til å bli selve motpolen til det som er rollemodellene til dagens barn og ungdom. Og sist, men ikke minst, er du ikke medlem av Motstandsbevegelsen, så se til å engasjere deg nå!

breakfree

Listen kan gjøres uendelig. Men kjernen av dette handler om at du må ta kontroll over ditt eget liv. Livene våre må gjenerobres. Både fysisk og psykisk. Og ikke minst må vi som bevegelse, som en enhet, bli flinkere til å løfte frem det positive. Vi må ikke utelukkende fokusere på hva vi skal bekjempe, men også hva det er vi kjemper for – og hvorfor.

Hvert individ er som en byggekloss i det som utgjør folket. Kun gjennom å starte med oss selv og leve som vi lærer – som revolusjonære nasjonalsosialister – kan vi skape de endringer som er nødvendige for å gjenerobre Norden og befri vårt folk.

Revolusjonen starter med DEG!

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Motstandsbevegelsen.org.