Hjem Nyheter Russland: «Israel har ingen rett til å forsvare seg selv»

Russland: «Israel har ingen rett til å forsvare seg selv»

UTENRIKS Som okkupasjonsmakt har Israel ingen rett til selvforsvar i henhold til folkeretten. Det hevder Russlands FN-ambassadør Vasiliy Nebenzia.

Vasilij Nebenzia. Foto: Council.gov.ruCC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Under et hastemøte i FNs generalforsamling onsdag angrep Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzia Israels retorikk vedrørende angrepene på Palestina.

Det eneste de kan mønstre er gjentatte utspill om Israels påståtte rett til selvforsvar, men som okkupasjonsmakt har de ikke den retten, noe som bekreftes i en veiledende uttalelse som Den internasjonale straffedomstolen [i Haag] gjorde i 2004, sa ambassadøren.

Ifølge Nebenzia har imidlertid Israel rett til å sikre sikkerheten til sine borgere. Men ambassadøren mener at dette bare kan gjøres ved å «løse palestinaspørsmålet med grunn i relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd».

Det faktum at Russland viser til Den internasjonale straffedomstolen i Haag angående en okkupasjonsmakts eventuelle rett til selvforsvar vakte en del oppstyr ettersom Moskva dels ikke anerkjenner domstolens autoritet og dels okkuperer deler av Ukraina militært.

Ifølge Nebenzia er det imidlertid Vesten som viser hykleri i saken om Palestina, ettersom de reagerer helt annerledes på Israels okkupasjon av palestinsk land enn de har reagert på den russiske invasjonen av Ukraina.

I helt andre sammenhenger henviser [man] til respekt for humanitære lover, setter ned etterforskningskomiteer og ilegger sanksjoner mot dem som faktisk bare tyr til vold som siste utvei for å få slutt på årelang vold, forklarte ambassadøren.