Hjem Historie Dagens historiske SAAB 17 flyr for første gang

SAAB 17 flyr for første gang

HISTORIE Den 18. mai 1940 fløy SAAB 17 for første gang. Flyet fikk oppdrag som blant annet stupbomber, bombe- og rekognoseringsfly.

Saab B17A. Foto: Alan Wilson. (CC BY-SA 2.0)

SAAB 17 var den første stupbomberen i verden som brukte et flatere forløp før bombeslippet. Vanligvis dykket stupbombeflyene nesten vertikalt ned mot målet, men det var en farlig manøver da man fra stor høyde hadde samme vinkel mot bakken og ble et ganske lett mål for forsvarernes luftvern. Jagerpiloten Erik Wilkenson, som var utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm, fant opp et nytt dykkbombesikte som ikke bare hadde suksess i Sverige, men som ble eksportert til mange andre land. De svenske pilotene kunne nå bruke en ny teknikk som ofte kalles for «kastebombing». Presisjonen ble faktisk bedre enn med den gamle teknikken.

SAAB 17 var opprinnelig et prosjekt som ble konstruert og tegnet på ASJAs flyfabrikk i Linköping. Prosjektet hadde navnet L10. ASJA sto for «Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäders Aeroplanavdelning» og ble kontrollert av Wallenbergerne gjennom deres Enskilda Banken.

Den svenske regjeringen hadde skjønt at det snart kunne bli enda en storkrig og ville få i gang ny svensk flyproduksjon med ressurser til å produsere mange fly av moderne type. De la derfor ut et anbud til storindustrien. De største industrigruppene på slutten av 30-tallet var hovedsakelig Boforsgruppen med Axel Wennergren som hovedeier og de tidligere nevnte Wallenbergerne med sin fabrikk ASJA i Linköping.

NOHAB som ble kontrollert av Boforsgruppen konstruerte lokomotiv, men også fly-motorer. Det beste budet på en ny flyfabrikk kom fra NOHAB og et nytt selskap, som ble SAAB, ble stiftet i 1937.

SAAB fikk sin første kontrakt på å lisensbygge en svensk versjon av det tyske bombeflyet Junkers Ju 86, som fikk den svenske benevning B3. I Linköping hadde de allerede begynt med prosjekt L10, flyet som skulle bli SAAB 17. Grunnen til at det nesten ferdigkonstruerte L10 ble SAAB 17 var at Enskilda Banken, som satset mye i ASJA i Linköping, ville beskytte sin investering, samtidig som de ville bli alene om å lage fly til det svenske flyvåpenet. Enskilda Banken foreslo at de skulle sammenslå SAAB og ASJA. Regjeringen så tydelige fordeler med en slik sammenslåing og det ble til at Axel Wennergren måtte selge aksjene sine til Wallenbergs ASJA. Det nye selskapet ble SAAB AB. Motorene ble dog fortsatt laget i Trollhättan (dette skulle senere bli Volvo Flymotor).

Den 18. mai 1940 fløy SAAB B17 for første gang. B17 var det første flyet SAAB bygde. Det var det første svenskbygde flyet helt i metall og med nedsenkede nagler som minsket luftmotstanden. Flyet hadde et veldig spesielt landingsunderstell som ble felt bakover inn under vingene og var beskyttet av store kåper. Når disse landingsunderstellene ble felt ut under flyvning kunne de brukes som aerodynamiske dykkbremser. Flyet var konstruert for maksimalt 400 kilometer i timen, men denne hastigheten ble lett overskredet under stupdykking hvis man ikke på en smart måte kunne bremse.

saab17-2

Flyet fantes i tre versjoner, 17A, 17B og 17C, der de største forskjellene var motoralternativene. B17 kunne utrustes med solide flottører for start og landing på vann og man kunne også montere ski for vinterforhold. Foruten B17 fantes det en rekognoserings-versjon S17.

Litt fakta:
Lengde: 9,80 meter.
Spennvidde: 13,70 meter.
Høyde: 4,00 meter.
Maksfart: 435 km/t.
Makshøyde: 8 700 meter.
Maks rekkevidde: 1 800 km.
Tomvekt: 2 600 kg.
Maksvekt: 3 800 kg.

640px-Saab_S_17BS
Saab 17. Foto: Ukjent.

Flotillaene som brukte B17 var F4 på Frösön, F6 i Karlsborg, F7 i Såtenäs og F12 i Kalmar. S17 ble brukt på F2 Hägernäs Nordvest-Stockholm samt F3 på Malmslätt utenfor Linköping. B17 hadde en ganske kort bruksperiode for den tiden og ble tatt ut av tjeneste i 1950. 325 SAAB 17 ble laget totalt. Det finnes 5 bevarte fly som man vet om. Ett av disse kan man se i Linköping på Flyvåpenmuseet.

Blå Johan. Foto: Tony Ingesson. (CC BY-SA 3.0)

Bortsett fra det svenske flyvåpenet har B17 blitt brukt i det finske, danske, østerrikske og etiopiske flyvåpenet.

Morsom kuriositet: Ettersom tilgangen på motorer var dårlig ble flyene ferdigmontert på fabrikken og flydd ut til mottakerens flotilla der motoren ble avmontert for å bli returnert med neste leveranse.

Kilder: SAAB flyghistoria och Teknologi, Ny Teknik, Försvarsmakten Materiel och Teknik, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek samt B17 Kamratförening.