Hjem Historie Dagens historiske Saarområdet gjenforenes med Tyskland

Saarområdet gjenforenes med Tyskland

HISTORIE Den 13. januar 1935 ble det holdt en folkeavstemning i det tyske Saarområdet, som etter første verdenskrig tilhørte Frankrike. En overveldende majoritet av innbyggerne stemte for å tilhøre det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Hitler håndhilser på en dame på dagen da Saarland ble gjenforent med Tyskland.
Hitler håndhilser på en dame på dagen da Saarland ble gjenforent med Tyskland.

Etter at Tyskland tapte første verdenskrig vedtok seiersmaktene den såkalte Versaillestraktaten der de bestemte urettferdige og absurde vilkår med mål å fornedre og knuse Tyskland én gang for alle. Blant annet skulle Tyskland alene påta seg skylden for første verdenskrig, betale en gigantisk krigsskadeerstatning på 132 milliarder mark samt gjennom restriksjoner i prinsippet stå forsvarsløst med en ubetydelig hær og intet flyvåpen overhode. Versaillestraktaten resulterte i massearbeidsløshet og enorm lidelse for millioner av tyskere.

Tyskland ble tvunget til å også avstå flere landområder til de allierte seiersmaktene. Det var da det nasjonalsosialistiske Tyskland tok tilbake disse landområdene – på lovlig vis – at øvrige makter i Europa begynte å ruste opp. Mange av disse hadde tidligere rustet ned til tross for at bolsjevikene hadde tatt over Russland og truet med en kommunistisk verdensrevolusjon.

Grunnen til den første seieren over Versaillestraktaten skjedde den 13. januar 1935 gjennom en folkeavstemning i Saarområdet, Vest-Tyskland, der innbyggerne stemte over en gjenforening med Tyskland. Området Saarland, som i dag igjen er tysk, var og er Tysklands minste delstat, både areal- og befolkningsmessig.

Etter Versaillestraktaten skulle Saarområdet i 15 år stå under fransk styre med mandat fra Folkeforbundet (forgjengeren til FN). Frankrike ble gitt uinnskrenket eierrett over kullgruvene i området og benyttet fortjenesten som avbetaling på krigsskadeerstatningen som landet var med i å påtvinge Tyskland.

Innbyggere i Saarområdet hilser gjenforeningen.
Innbyggere i Saarområdet hilser gjenforeningen.

I årene 1920-1926 ble det gjort sterke forfranskningsforsøk i Saarområdet, som stoppet da det var klart at de skulle bli resultatløse. I desember 1933, da nasjonalsosialistene tok makten i Tyskland, krevde Adolf Hitler at Saarland umiddelbart, uten folkeavstemning, skulle returneres til Tyskland. Hitler var på den tiden langt fra den eneste tyskeren som betraktet Versaillestraktaten som ulovlig. Dette blant annet fordi seiersmaktene endret vilkårene i traktaten etter at Tyskland hadde rustet ned (noe som «tvang» Tyskland til å skrive under).

Det ble dog intet av dette. Istedet skulle en folkeavstemning holdes den 13. januar 1935, altså da det franske mandatet hadde gått ut. Innbyggerne i Saarområdet skulle stemme over om landet skulle tilhøre Tyskland, avstås til Frankrike eller fortsatt stå under Folkeforbundets styre (status quo).

Før avstemmingen oppsto det uenighet om hvem som skulle overvåke valget. Frankrike hadde rett til å ha militærpersonell i området, men Tyskland ville ikke ha godkjent resultatet om valglokalene ble overvåket av franske soldater.

En delegasjon fra Saarland hilser Hitler i Berlin.
En delegasjon fra Saarland hilser Hitler i Berlin.

Med mandat fra Folkeforbundet ble en internasjonal styrke med militærpersonell fra Storbritannia, Italia, Nederland samt Sverige opprettet. Den svenske Saarbataljonen var stasjonert i Saarområdet fra desember 1934 til februar 1935. På valgdagen hadde den svenske styrken i oppgave å samle sammen valgurner og sende disse videre til de britiske styrkene i Saarområdets hovedstat Saarbrücken.

En av de internasjonale politioffiserene som organiserte folkeavstemningen i Saarområdet var forøvrig Jonas Lie, som senere ble en av de mest fremtredende nasjonalsosialistene i Norge. Lie hadde alt i 1935 et internasjonalt rykte som en politimann som kunne opprettholde lov og orden og fikk derfor i oppgave å organisere folkeavstemninger i utlandet.

Da Saarområdets innbyggere gikk til valglokalene ble det tydelig at de ville gjenforenes med Tyskland. 90,73 prosent ville gjenforenes med Tyskland, 8,87 prosent stemte for status quo og bare 0,40 prosent ville tilhøre Frankrike. Valgdeltakelsen var 97,99 prosent av de stemmeberettigede. Folkeforbundet hadde ikke noe annet valg enn å gi landområdet tilbake til Tyskland, hvilket skjedde i mars samme år.

I 1944 hevnet de allierte seg ved å bombe Saarområdets hovedstat Saarbrücken. Den gamle delen av den 1000 år gamle byen ble bombet sønder og sammen av britiske og amerikanske bombefly. Under de massive ildstormene mistet tusenvis av sivile livet og titusentalls ble hjemløse.