Hjem Nyheter Norge Sammenligner nasjonalisme med islamisme

Sammenligner nasjonalisme med islamisme

NORSKHAT Hadia Tajik sammenligner innvandringskritikere og nasjonalister med «islamister» for å illustrere hvor upassende hun anser det er at Soldiers of Odin forsøker å trygge norske gater. Erna Solberg anser at å være imot masseinnvandring, er å ha et «farlig verdisyn».

Hadia

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er atter igjen ute med sine norskfiendtlige uttalelser. Denne gangen er det natteravngruppen Soldiers of Odin som får gjennomgå. Bakgrunnen for Tajiks uttalelser er Jan Arild Ellingsens (Fremskrittspartiet) positive uttalelser om gruppen.

– Fremskrittspartiet gir selvfølgelig ikke noen ubegrenset tillit til Odins soldater. Men det er sånn at vi har tidvis et bybilde som ingen ønsker seg, hvor det begås andre handlinger vi ikke ønsker oss, og der norsk politi ikke har ressurser nok til å gjøre jobben. Da synes vi at enhver borger som ønsker å bidra til å redusere utrygghet og redusere kriminalitet, bør få honnør for det.

Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen.
Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen.

Nasjonalisme = islamisme?

Hadia Tajik anser at Ellingsen har en naiv holdning til Soldiers of Odin, som hun hevder «lefler med det høyreekstreme». Dette til tross for at gruppas talsmann, Ronny Alte, gjentatte ganger har avfeiet dette. Av Tajiks tidligere uttalelser vet man at i hennes verden er «høyreekstremisme» det samme som innvandringskritikk og nasjonalisme, som igjen er synonymt med «hat» og «rasisme».

– Det ene er at han har en så naiv tilnærming til verdigrunnlaget denne gruppen representerer. De lefler med det høyreekstreme, og derfor er det svært uheldig å si noe så naivt som han gjør, forteller hun til VG.

LES OGSÅ: Etniske nordmenn er et større problem enn muslimer

sammenligning

Tajik tar det hele ett steg lengre, når hun sammenligner Soldiers of Odins påståtte verdisyn med «islamisme», som for de fleste er å sammenligne med terroristgrupper lignende Den islamske staten, sharialover og annet.

– Det blir som om islamister skal uniformere seg, ta til gatene og kalle seg natteravner eller borgervernere. Det er svært uønsket og uheldig for landet vårt.

Statsministeren blander seg inn

Statsminister Erna Solberg (Høyre) har også lagt seg inn i debatten om Soldiers of Odin. På Twitter skrev hun, som svar på Ellingsens utspill, hun anså at gruppen hadde et «farlig verdisyn».

– Odins soldaters [sic] har ingen plass i arbeidet for trygge gater. Farlig verdisyn. Ellingsen [sic] uttalelser representerer ikke Regjeringen.

På spørsmål fra VG om hvilket verdisyn hun refererer til, utdyper hun:

– Det er ingen tvil om at de har et verdisyn som dreier seg om å underbygge holdninger om at innvandring er farlig.

Erna Solberg
Erna Solberg

Soldiers of Odin

Gruppen Soldiers of Odin har i disse dager etablerte seg i flere norske byer. Grupperingen skal etter eget utsagn fungere noe lignende de allerede eksisterende natteravnene, og har som mål å gjøre norske gater sikrere for befolkningen. Grupperingen oppstod i Finland som reaksjon på en eksplosjonsartet økning av innvandringsrelatert kriminalitet. I Norge har grupperingen dog inntatt en mer nøytral posisjon, og talsmann Ronny Alte har flere ganger avfeiet rykter om at de er «høyreekstreme». De fleste som inngår i gruppen kan dog i det minste klassifiseres som innvandringskritikere og/eller nasjonalister.

I Norge, som i andre land hvor Soldiers of Odin har blitt etablert, har gruppen selvsagt møtt stor motstand fra folkefiendtlig massemedia, majoriteten av politikerne osv. Blant folket, virker dog støtten å være stor.

Kilde:
Ligner en borgerverngruppe, og det er vi imot
Som om islamister skal uniformere seg, ta til gatene og kalle seg natteravner