Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Samvittighet og ære

Samvittighet og ære

IDEALISME I følgende artikkel ser Jacob Vullum, sjef for den danske grenen av organisasjonen, på begrepene ære og samvittighet og relaterer disse til henholdsvis hvit moral og den moderne verdens sosiale aksept.

Temabilde: Den tyske ns-skulptøren Arno Breker sin statue «Die Partei», en billedgjøring av «ånden til partiet» NSDAP. (CC BY-SA 3.0)

Hva er ære, dette gamle avleggse begrepet, som i den moderne verden synes å være erstattet av begrepet samvittighet? Ære er et abstrakt begrep som involverer personlig, individuell karakter og adferdskodeks i relasjon til folkelige opprinnelige verdier. Ære er et målebegrep for kvaliteten av en person, som i et naturlig nordisk menneske inkluderer blant annet heltemot, tapperhet og tillit. Ære burde ligge i kjernen av hvem vi er, hvem vi strever etter å bli samt påvirke alle våre valg i livet.

Samvittighet derimot, erstatningen for ære i den moderne verden, virker en anelse som ære, da den involverer personlig, individuell karakter og adferdskodeks, men i relasjon til samfunnsnormer – altså den moderne verdens normer, og ikke et folks opprinnelige verdier. Det samvittighetsfulle mennesket vil av den moderne verden ses som et godt menneske, en nyttig samfunnsborger, når dette mennesket handler komplett æresløst i naturlig verdimessig forstand.

At mennesker i den moderne verden kan la seg påvirke så langt bort fra deres naturlige vei av samfunnets (nye) normer i en sådan grad, at man kan kalle det hjernevask, kan bevitnes hver dag. Man ser det når unge foretrekker forfall og destruktiv nytelse og avstår karakterstyrke og selvforbedring. Man ser det når tapperhet byttes ut med toleranse, når egoisme seirer over det felles beste og når samvittighetsfulle individer bedriver raseblanding fremfor å holde blodet rent.

Ser man til det berømte sosiale eksperimentet på Stanford University, hvor studenters adferd ble observert etter at de ble oppdelt i grupper av «fanger» og «fangevoktere», er det tydelig at menneskers adferd påvirkes av de sosiale normene tilstede, hvis man kun ledes av samvittigheten. De samvittighetsfulle «fangevokterne» behandlet deres medstuderende «fanger» særdeles dårlig, fordi det ble gjort sosialt akseptabelt, mens en ærefull adferd forankret i en dypere og sterkere moral – de opprinnelige hvite verdier for vårt folk – ikke lar seg rokke av skiftende omstendigheter og giftig påvirkning.

Forestiller man seg et eksperiment, som ikke begrenser seg til en kjeller i et universitet, men var utbredt til hele den vestlige verden, så betrakter man vår moderne verden, hvor normen og den sosiale akseptansen lenge og dag for dag baner veien for æresløs livsstil og total ødeleggende adferd. Raseblanding, LHBT-ideologi, alkoholisme, narkotikamisbruk, feighet, egoisme, latskap og nihilisme tilbys i denne moderne verden, som en sosial akseptabel norm til de som søker en lett vei til god samvittighet. Alle mennesker søker naturligvis ære, men mange er tilfreds med å handle etter sin forurensede samvittighet, mens de påberoper seg en fortapt «ære», som når de homoseksuelle snakker om ære ved å posere vulgært i et homoblad, som om det skulle være noe å streve etter for et instinktivt friskt menneske.

Er det ærefullt eller fullt sosialt akseptert å ernære seg som en komplett egoistisk og selvforherligende skamløs skjøge på Instagram med påberopelse av det store sosiale fellesskap? Ta dere i akt for æreløsheten, som pryder seg med hederlige fjær.

Våre begreper er kapret og våre verdier har vært under angrep i mer enn 1 000 år, siden kristendommen inntok våre nordiske land, og som Alfred Rosenberg skrev i 1920-årene, ble våre naturlige verdier «mot» og «stolthet» byttet ut med «frykt» og «ydmykhet».

Vi må alle streve høyere enn bare å stille oss tilfreds med god samvittighet. Vi må skue lengre mot den fremtiden vi ønsker, og tilbake til moralen som ledet våre forfedre. Denne moralen må lede oss i alle henseelser i livet, så både vår samvittighet så vel som ære gror ut av denne gamle, naturlige moralen, som, om den praktiseres rett, står som regler og lover over alle andre i denne dekadente moderne verden.

Vårt folk er ikke bare undertallig i kraft av masseinnvandring, men autentisk og instinktiv idealisme er likeså i fare for å drukne i den moderne verdens antikultur og antimoral. Danmark er ikke befriet for rasefremmede i morgen og den antihvite agenda forsvinner ikke som morgenduggen i solen, men du kan starte din selvforbedring i dag, og den behøves.