Hjem Nasjonal kamp Sannheten om Jimi Joonas Karttunen

Sannheten om Jimi Joonas Karttunen

INFORMASJON Etablerte medier over hele Norden har skrevet spalte opp og spalte ned om Motstandsbevegelsen etter konfrontasjonen i Helsinki, men har vært svært så sparsommelige med informasjon om den avdøde. Så hvem var så denne Jimi Joonas Karttunen?

karttunen

I de tilfeller hvor det oppstår konfrontasjoner med meningsmotstandere under Motstandsbevegelsens aktiviteter, er det ikke uventet at det resulterer i en mediastorm. At disse «journalistene» roter i nasjonalsosialisters privatliv, og bretter dette ut i avisene er heller ikke noe unormalt. Dette er en taktikk fiendepressen bruker for å skremme personer fra å delta i offentlige aksjoner eller engasjere seg i kampen.

For eksempel sist vår publiserte en rekke aviser opplysninger om rullebladene til medlemmene av Soldiers of Odin i Finland (Dette gjorde de også i Norge, red. anm.). De fleste av lovbruddene var over 15 år gamle og hadde lite eller ingenting med politisk aktivisme å gjøre. Samtidig gjorde Yles journalist, Jessika Aro, en anmeldelse mot avisen MV-Lehti, da disse hadde offentliggjort hennes narkotikadommer. Dobbeltmoralen er til å ta og føle på.

Finland_2

De etablerte mediene belyser heller aldri de venstreekstreme bråkmakernes bakgrunnshistorier eller rulleblad, selv om dette er svært relevant og kunne avslørt motivet eller andre saker som kan ha påvirket en konfrontasjon. Rus eller mentalsykdom som følge av langvarig narkotikamisbruk er begge mulige årsaker til asosial eller aggressiv oppførsel.

Allerede kort tid etter Jimi Joonas Karttunens dødsfall, én uke etter konfrontasjonen i Helsinki den 10. september, startet media sin svartmaling av Den nordiske motstandsbevegelsen. Naturligvis ble svært lite skrevet om den avdøde, bortsett fra noen rosende og idylliske beskrivelser gitt av hans far. Dette i kombinasjon med at fiendemedia konsekvent brukte et gammelt skoleportrett av Karttunen, burde fått varselbjellene til å ringe hos de fleste.

Les også: Kamerat fengslet i Helsinki

For å balansere nyhetsrapporteringen publiserer derfor Frihetskamp Karttunens rulleblad. Alle dommer er rettskraftige og er presentert med dato og saksnummer.

 • Tyveri fra butikk 10.5.2010 (R 10/5992)
 • Skadeverk 22.4.2012 (R 13/5611)
 • Skadeverk 22.4.2012 (R 13/5611)
 • Skadeverk 22.4.2012 (R 13/5611)
 • Tyveri 25.2.2012 (R 11/1395)
 • Tyveri 28.2.2012 (R 12/1192)
 • Tyveri 13.7.2013 (RV/11639/13)
 • Narkotikabruk 24.8.2013 (RV/6832/13)
 • Tyveri 24.8.2013 (RV/6832/13)
 • Tyveri 20.1.2014 (RV/1092/14)
 • Skadeverk 28.3.2014 (R 14/1178)
 • Tyveri 19.7.2014 (RV/12462/14)
 • Tyveri 6.9.2014 (RV/15722/14)
 • Tyveri 27.9.2014 (RV/9464/14)
 • Tyveri 17.10.2014 (R 15/453)
 • Tyveri 22.8.2014 (R 15/453)
 • Tyveri 16.10.2014 (R 15/453)
 • Tyveri 22.10.2014 (R 15/453)
 • Tyveri 31.10.2014 (R 15/453)
 • Tyveri 17.10.2014 (RV/18461/14)
 • Tyveri 16.12.2014 (RV/22033/14)
 • Tyveri 20.1.2015 (RV/1033/15)
 • Tyveri 21.3.2015 (RV/4518/15)
 • Tyveri 23.3.2015 (R 15/1730)
 • Tyveri 11.5.2016 (RV/3459/16)
 • Narkotikabruk 1.6.2016 (RV/4164/16)
 • Tyveri 21.7.2016 (RV/11619/16)
 • Tyveri 21.7.2016 (RV/11631/16)

Karttunens økonomiske situasjon sier også mye om ham som person. I tillegg til å ha en stor gjeld har han liten eller ingen inntekt registrert fra 2009 frem til i dag. Karttunens rulleblad viser også en klar trend. Som regel dreier det seg om tyveri av alkoholholdige drikker, mens andre ganger dyrere ting.

I de tilfeller Karttunen har blitt dømt for skadeverk dreier det seg eksempelvis om vandalisering av tog, som i mars 2014. Han har to ganger blitt pågrepet i besittelse og påvirket av narkotika. Det fremkommer av en dom at han bruker narkotika fast, og at han nekter å bli behandlet for sin avhengighet.

sprøyter

Sommeren 2016 ble Karttunen pågrepet igjen, han var da i besittelse av en sprøyte og fortalte da at han hadde brukt Subutex en stund. Subutex brukes til behandling av opiodavhengighet. Han var også i besittelse av ni sterke sovetabletter, men kunne ikke fremvise resept. Også denne gangen nektet han å ta imot behandling.

Ifølge offentlig statistikk har mellom 70 og 80 prosent av intravenøse narkotikamisbrukere Hepatitt C. Politiet vet at Karttunen spyttet mot Motstandsbevegelsens aktivister i forkant av konfrontasjonen. Hvordan hadde du reagert i en lignende situasjon, dersom en aggressiv og truende kriminell narkoman hadde spyttet mot deg?

Karttunens kriminelle og belastede bakgrunn er svært viktig informasjon for å ta rede på dødsårsaken. Ettersom Karttunen var tilbake i sitt hjem etter han hadde blitt utskrevet fra sykehuset, er det høyst relevant hvorvidt han inntok narkotika eller noe annet i denne perioden. Bruk av tyngre narkotiske stoffer i kombinasjon med hjerneskade, er svært risikabelt.

narkotika

Hvorfor belyser vi Karttunens rulleblad?

Etter hendelsene i Finland har massemedia og venstreekstremister innledet et enda større samarbeide for å skape en «antifascistisk front» mot patrioter. Fiender av den antifascistiske fronten er ikke bare Motstandsbevegelsen, men også alle andre som står opp mot fremmedinvasjonen.

Fiendemedia forsøker kontinuerlig å skade bevegelsens rykte gjennom å lyve. Bildet de har forsøkt å skape av Jimi Joonas Karttunen er et lysende eksempel på dette. Et tilfeldig offer for «nynazisme» osv. Karttunens bakgrunn med narkotika og kriminalitet har de bevisst forsøkt å skjule for folket.

Som medhjelper har media også forræderen Esa Henrik Holappa, som har kommentert saken i pressen. Holappa har blant annet påstått at Motstandsbevegelsen systematisk lyver når vi kaller venstreekstremister for narkomane. Sannheten er at det er massemedia og deres lakeier som lyver, vi kaller ingen en narkoman med mindre vi har bevis for det.

finland

Når vi prater om narkotikaproblemer i den såkalte antirasistiske bevegelsen, skaper vi ikke løgnaktige bilder, men tar frem politiets og domstolenes dokumenter, som massemedia konsekvent nekter å belyse.

Vi synes uansett det er ubehagelig å grave frem negative opplysninger om en avdød person. Vi gjør det derimot fordi pressen og Karttunens slekt og venner i ukesvis har svartmalt vår organisasjon og vår aktivist. Om Karttunen ikke hadde blitt benyttet som våpen mot vår organisasjon og det pågående folkemordet på vårt folk, så hadde ikke vi sett oss nødt til å publisere denne artikkelen.

/ Motstandsbevegelsen i Finland