Hjem Historie Dagens historiske Schaffendes Volk

Schaffendes Volk

HISTORIE Den 8. mai 1937 finner utstillingen «Schaffendes Volk» sted som en demonstrasjon for det nasjonalsosialistiske synet på boligbygging, kunst og vitenskap. Utstillingen ble en massiv suksess med millioner av besøkende fra både Tyskland og utlandet.

Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.

Den 8. mai 1937 åpnet Hermann Göring «Reichsausstellung Schaffendes Volk» (Riksutstillingen for et skapende folk) for å vise frem nasjonale prestasjoner og ambisjoner innen boligbygging, kunst og vitenskap m.m. under de fire årene som regimet hadde eksistert. Utstillingen ble en meget stor suksess med syv millioner besøkende mellom mai og oktober.

Foto: Tysk propagandaplakat.

Arbeidet med «Schaffendes Volk» startet i 1934, men var opprinnelig tenkt som en mindre utstilling med lokale arkitekter for å vise frem den nye nordlige bydelen i Düsseldorf. I Düsseldorf bestemte man at den nye bydelen skulle hete Schlageterstadt etter den første nasjonalsosialistiske martyren Albert Leo Schlageter.

Etterpå så det nasjonalsosialistiske regimet muligheter med utstillingen og ville gjøre den mye mer omfattende for å demonstrere for omverdenen hvordan man blant annet kunne bygge hus som var tilpasset landskapet og forenlige med folkefellesskapstanken samt hvordan man kunne fremstille og bruke materialer i søken etter å oppnå økonomisk uavhengighet (som en del av fireårsplanen).

Messen var delt opp i fire hovedområder: industri og politikk; landutnyttelse og byplanlegging; materielle fremsteg (syntetiske materialer m.m.; og kunst og kultur. På messen ble alt fra håndverk til hus og ubåter stilt ut. En av de mest besøkte utstillingene var hos bedriften Henkel, som fortsatt finnes i Düsseldorf og er verdensledende i vask og rengjøring, skjønnhetsprodukter samt lim, forsegling og overflatebehandling.

Nasjonalsosialistene ville med messen demonstrere «hvordan generering av økonomisk lønnsomhet og resultatene av den mangfoldige teknologiske utviklingen gir folket det det behøver for å leve og samtidig forenes med folkets kulturelle fremsteg til en harmonisk enhet».

Rudolf Hess betrakter håndverk på Schaffendes Volk.
Henkels paviljong på messen.
«Rheinbahn Lilliputbahn» for barn.

Ved åpningen av messen forklarte Hermann Göring:

Målet med fireårsplanen er bevaringen av tysk ære og den tyske levemåten. Schaffendes Volk-utstillingen i Düsseldorf tjener denne store streben. Ved å samvittighetsfullt og omfattende anvende tysk innovasjon og tysk teknologi, forent med den tyske karakterens organisatoriske evner, på industri- og råvareproblemer, kommer vi ikke bare til å hjelpe oss selv, men også vise omverdenen nye og økonomiske midler og mål.

Den svenske avisen Tegel (organ for Sveriges mursteinindustriforening) var på plass på utstillingen og ble imponert av den tyske «egnahems-bevegelsen» som ble demonstrert og som senere skulle tas til Sverige og forbindes med Per Albin Hansson som et symbol for tanken om folkhemmet. I reportasjen «Tyska egnahem av tegel» (tyske hjem av murstein) skriver avisen blant annet:

Som aldri før har anleggsvirksomheten i Tyskland tatt fart de siste årene. Såvel offentlige monumenter som private hjem skyter opp overalt. Man arbeider ganske enkelt for fullt på alle områder av tysk nybebyggelse. Ikke minst «egnahems-bevegelsen» har i dagens Tyskland fått et kraftig fremstøt. Rikspropagandaen har nemlig spesielt ivret for og favorisert de tyske småhjemmene, de såkalte Kleinsiedlungen. Det er først og fremst byggingen av disse som har bidratt til den store oppsvingen i tysk anleggsvirksomhet. Slike «Kleinsiedlungen» oppføres nemlig så godt som overalt i landet.

Utstillingen i 1937 i Düsseldorf, «Schaffendes Volk», gav et bilde av hvordan man har tenkt å forme egnahems-byggingen – spesielt de såkalte Kleinsiedlungen – i den nærmeste tiden […]. Husene er gruppert rundt en åpen eng og de enkelte hus har et romslig område avgrenset fra naboen med små gjerder eller tregrupper. En brønn skygget av et tre omgitt av sofaer gir bilde av byens trivelige midtpunkt, hvor innbyggerne kan samles om kveldene. Sentrums-plassen markeres ytterligere av forsamlingshuset, som gjennom sin størrelse skiller seg ut fra de øvrige villaene, men som dog lager en enhet med den øvrige bebyggelsen. Alle disse «Kleinsiedlerstellen» har sitt ytre godt tilpasset landskapet.

Andre bilder fra «Schaffendes Volk» og Schlagerstadt

Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.
Foto: Tysk postkort 1937. Public Domain.