Hjem Opinion Kommentar Selvsagt skal også nasjonalsosialister få jakte elg!

Selvsagt skal også nasjonalsosialister få jakte elg!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen, Simon Lindberg, kommenterer den frikjennende dommen om våpenbeslag og bemøter liberale løgner om saken.

Temabilde: «Jakt». Foto og grafikk: Den nordiske motstandsbevegelsen

I slutten av juni seiret motstandsmannen Tobias Lindberg i Høyesterett og fikk tilbake våpnene sine som det svenske politiet hadde beslaglagt fra han tidligere. Det var en like banebrytende som logisk og åpenbar dom – den fastslo at et medlemskap i det fullt legale og registrerte politiske partiet Den nordiske motstandsbevegelsen ikke skal føre til at man automatisk bedømmes til å være uskikket som våpeneier.

Tobias Lindberg holder foredrag på et møte arrangert av Motstandsbevegelsen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen

Tobias Lindberg fortalte, i et utrolig interessant intervju, at han allerede hadde fått tilbake våpnene sine. Jeg kan også personlig fortelle at jeg har vært i kontakt med flere medlemmer som også har fått tilbake våpnene sine. Disse trakasseringene som systemet har utsatt oss uliktenkende for i mange år har med denne domsavsigelsen i høyesterett nådd slutten. Det er derfor dommen er så banebrytende.

Forfatteren George Orwell skrev at «i en tid av bedrageri er det en revolusjonær handling å tale sannhet». I en tid av bedrageri er det banebrytende når dette systemet i noen sammenheng agerer korrekt også mot en reell politisk opposisjon.

En bedrager som er veldig opprørt over at det svenske lovverket fortsatt i enkelte sammenhenger faktisk verner om ytrings- og foreningsfriheten er riksdagsmedlemmet Fredrik Malm. Ironisk nok representerer han partiet Liberalerna og påstår seg altså å være for frihet.

Skjermbilde fra Expressen den 18.07.2020

I et sammensurium av baksnakking og løgner går han til angrep mot uliktenkende og deres frihet i en debattartikkel som ble publisert av Expressen. Jeg tenker her å liste opp tre sitater fra artikkelen:

  • «NMR er ikke bare nazister som vil styrte demokratiet, det er også en innesluttet og hardt styrt gruppering der medlemmene forventes å vise total adlydelse. En rekke ideologisk motiverte grove voldsgjerninger har vært begått av medlemmer i NMR, inklusivt en serie bombegjerninger.»
  • «Denne trusselen er på riktig. Jøder, hbtq-personer, muslimer og mennesker med svart hudfarge er noen av de gruppene som i dag utsettes for trusler og vold av radikalnasjonalister.»
  • «Det er ikke rimelig at det skal kreves individuelle overtredelser av voldstiltrukne ekstremister for at deres våpenlisenser skal inndras. At man allerede tilslutter seg til en sekt som predikerer vold og hat, og hvis foretredere heller ikke tar avstand til vold, må tas med i bedømmelsen.»

Bare i de tre ovenstående sitatene kan jeg telle opp sju regelrette og utvilsomme løgner og fem påståelser som i det minste kan (og i dette sammenhengen skal) tolkes som uriktige. Tolv løgner på seks meninger!

For eksempel kan det nevnes at Den nordiske motstandsbevegelsen ikke på noe vis, eller ens i nærheten, er en sekt der medlemmene forventes å vise total adlydelse. Selvfølgelig predikerer vi ikke vold i organisasjonen – også om vi av noen anledning skulle ha ønsket dette hadde vi med største sannsynlighet ha sittet i fengsel for oppvigling om vi hadde gjort dette. Organisasjonen har aldri begått noen bombegjerninger og hvorvidt ledelsen lefler med å ta til vold eller ikke er vel åpent for diskusjon da for eksempel ingen i riksledelsen er dømt for noen voldsgjerninger under minst de ti siste årene.

Den mest interessante løgnen jeg finner er derimot den i det andre sitatet: «Jøder, hbtq-personer, muslimer og mennesker med svart hudfarge er noen av de grupper som idag utsettes for trusler og vold av radikalnasjonalister.»

Det skal altså være daglig forekommende at nasjonale både truer og bruker vold mot individer i disse grupperingene.

Ser vi bort fra Malms fantasier og ser til virkeligheten skulle jeg bli kraftig overrasket om det i snitt ens skjer mer enn en gang i året at noen aktiv nasjonal dømmes for noen slike trusler eller offensiv vold. Noe som for all del kan sidestilles med hvor ofte forfølgelse, trusler og vold anvendes mot etniske svensker der gjerningspersonene er «jøder, hbtq-personer, muslimer og mennesker med svart hudfarge», eller i allefall noen av de to sistnevnte grupperingene.

Den som vil ha en mer grundig gjennomgang av disse og andre løgner anbefales det å lese noen av disse artiklene:
* Er våre medlemmer kriminelle?
Wikipedias side om Motstandsbevegelsen – hvilke løgner spres og hvorfor?

Liberalernes Sverige?

Nei, systemet må bestemme seg. Enten lever vi i et ytringsfrihetsvennlig demokrati eller i noe som mer ligner et diktatur, noe slags demokratur. Og Liberalerna må bestemme seg. Enten står de for en fri og liberal ideologi eller så står de for et totalitært samfunn der de som har avvikende meninger skal nedkjempes.

Enten får man ha hvilke meninger man vil og da også engasjere seg sivilt og legalt for å få spre sitt budskap, uten å bli rammet av represjon, eller så får man bare lov til å uttrykke og engasjere seg i det som regimet først har godkjent.

Høyesterett har kommet frem til at også lovlydige nasjonalsosialister, på samme måte som sosialdemokrater og liberale, skal få jakte med sine egeneide våpen om de da lever opp til de kravene som stilles for å få våpenlisens. Fredrik Malm mener dog i motsetning til dette, og Sveriges grunnlov, at jaktvåpen skal være en luksus forbeholdt de som «mener korrekt».

Temabilde: «Jakt». Foto og grafikk: Den nordiske motstandsbevegelsen

Jeg og Den nordiske motstandsbevegelsen står for en mer utstrakt ytringsfrihet for folket til sammenligning med hva som råder i dag, og mener selvsagt at også nasjonalsosialister skal få jakte elg om de vil!