Samlet er vi sterke!

Alexander Almroth kommenterer her en trend som er altfor vanlig blant nasjonalistiske menn.

Kulturmarxisme er kvasivitenskap

Stefan Larsson skriver i dette leserinnlegget om hvor problematisk det er at RFSU uhindret får spre kvasivitenskapelige teorier om kjønn og seksualitet til skolebarn og unge. I det lange løp, ifølge forfatteren, utgjør dette en trussel mot overlevelsen av vår rase.

Jøder raser over nytt lovforslag mot omskjæring

Et lovforslag på Island utfordrer jødiske interesser og setter disse opp imot barns trygghet og rettigheter. En gjesteskribent fra Island oppdaterer oss om saken, og gir samtidig en leksjon om jødenes historie på Island.

Død jord – del 2

Svenske Tobias Malvå tar til orde for en grønn revolusjon for å beskytte jorden. Dette er den andre artikkelen i forfatterens artikkelserie.

Viktigheten av at folket er selvforsørget

Christian Hamilton skriver i dette leserinnlegget om viktigheten om at vi igjen må bli selvforsørgende. Ideen hans er at nasjonale flytter nærmere hverandre og bruker jorden sammen.