Hjem Nyheter Norge Sigøynerbistand ble millionsluk uten effekt

Sigøynerbistand ble millionsluk uten effekt

OSLO: På fire år, fra 2009 til 2013, har den norske stat brukt mellom 20 og 25 millioner kroner for å hjelpe sigøynere i Oslo. Prosjektet har vært en fiasko.

Romfolk-640x424

Fra 2009 til 2013 har den norske stat brukt mellom 20 og 25 millioner kroner på en såkalt handlingsplan for romfolk (sigøynere red. anm.). Handlingsplanen bestod av ti punkter som Oslo kommune skulle gjennomføre for å bedre levekårene for sigøynere, samt bekjempe diskriminering av dem.

I en evalueringsrapport fra Forskningsstiftelsen FAFO, slaktes prosjektet. Ifølge FAFO skal det være «lite som tyder på at tiltakene i handlingsplanen har ført til noen vesentlig forbedring av levekårene blant rom». Blant annet skal dette skyldes sviktende interesse og dårlig oppmøte.

Blant de mislykkede tiltakene var voksenopplæring, som skal ha hatt 20 deltakere i starten. I 2012 sank dog oppmøtet til null, og ifølge rapporten ble det da «lite eller ingen undervisning».

Et tiltak som hadde delvis suksess skulle forbedre sigøynerbarnas skoleprestasjoner. Dette da veldig mange av de ikke kan lese når de begynner på skolen og at de har stort fravær på grunn av «omfattende reisevirksomhet». Ifølge FAFO skal prosjektet ha fungert bra helt frem til mange av familiene plutselig flyttet fra området, og fraværet igjen ble høyt.

«Sigøynerkontoret»

Det er ikke første gang staten har brukt millioner på sigøynere. På 1970- og 80-tallet drev Oslo kommune «Sigøynerkontoret», som hadde noe av det samme formålet som det ovenfor nevnte prosjekt.

Om prosjektet uttalte Gerd Fleischer og Belinda de León fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger:

– Sigøynerkontoret ble nedlagt etter et par tiår, etter å ha slått rekorden som århundrets rauseste sosialkontor.

Kilde:
Romfolk-hjelp uten noen effekt