Hjem Nasjonal kamp Simon Lindberg intervjuet av Green Front

Simon Lindberg intervjuet av Green Front

INTERVJU Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, har blitt intervjuet av organisasjonen Green Front.

Simon_Lindberg

Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen, Simon Lindberg, ble nylig intervjuet av den nasjonalistiske organisasjonen Green Front fra Hviterussland. Green Front fokuserer mye på miljø- og dyrevennlig aktivisme, og forhåpentligvis kan vi ved en senere anledning publisere et intervju med en representant fra organisasjonen på Frihetskamp. Nedenfor følger intervjuet med Lindberg.

Hei! Kan du introdusere deg selv og Den nordiske motstandsbevegelsen?

Hei! Jeg heter Simon Lindberg, er 32 år gammel og bosatt sør i Sverige. Jeg er leder for Den nordiske motstandsbevegelsen. Vi er en nasjonalsosialistisk kamporganisasjon som arbeider så vel parlamentarisk som utenomparlamentarisk. Vi er aktive i Sverige, Norge og Finland og er Nordens største nasjonalistiske organisasjon og bedriver aktiviteter hver eneste dag i landene vi er representert i. Vi driver også siden Nordfront som har hundretusener av lesere og oppdateres flere ganger om dagen med nyheter og informasjon om Motstandsbevegelsens aktiviteter.

Sveriges nasjonalfarger er gul og blå. Hvorfor bruker Motstandsbevegelsen en grønn farge? Kan du fortelle om fanen deres og symbolikken bak den?

Faktum er at vi ikke er spesielt interessert i klassisk «borgerlig» nasjonalisme, og ser heller til rase enn statsgrenser. Et av våre fremste politiske mål er et forent Norden, da vi mener at det er den eneste holdbare geopolitiske løsningen i lengden for å kunne sikre vårt folks overlevelse og frihet.

Den grønne fargen står for naturen og den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen som kan sies være den sanne miljøbevegelsen. Nasjonalsosialismen er en biologisk verdensanskuelse og er ett med den naturlige orden.

Tyrrunen er krigerens rune og står for kamp, mot, rettferdighet og offervilje – egenskaper vi synes er beskrivende for organisasjonen og ønskelig at våre representanter skal inneha.

Om grønn farge står for naturen, vil vi vite om Motstandsbevegelsen har noen politiske punkter som berører dyr og natur. Kan du gi oss noen konkrete eksempler?

I vårt politiske manifest beskriver vi oss, som jeg tidligere nevnte, som den eneste sanne miljøbevegelsen. Dette da vi er de eneste som verner om biologisk mangfold, også når det kommer til menneskerasene. De grønne venstreorganisasjonene ønsker åpne grenser og er således for at menneskerasene skal blandes ut og utryddes.

Her er noen eksempler på politiske punkter som berører dyr og natur fra vårt politiske manifest «Vår Vei»:

  • Øke beskyttelsen av utrydningstruede arter som på grunn av menneskelig påvirkning reduseres i antall hver eneste dag.
  • Innføre strenge dyrebeskyttelseslover. Det som i dag klassifiseres som økologisk, skal anses å være minimumstandard. Strengere krav for dyrehold. Dette skal også gjelde husdyr og ville dyr som holdes i fangenskap.
  • Sikre at barn i tidlig alder får respekt og forståelse for naturen og at de inntar en holistisk innstilling til den. Barn skal vokse opp som vernere av naturen, ikke parasitter.
  • Stanse utnyttelsen av nordiske skoger. Skogene, akkurat som andre naturressurser, skal i et sunt samfunn ikke brukes som en uuttømmelig ressurs hvor maksimal profitt er det eneste målet.
  • Bekjempe industrialiseringen av jordbruk og dyrehold. Skjerpe forbud mot bruk av genetisk modifiserte organismer (GMO), kunstgjødsel og sprøytemidler.
Bedriver dere noen form for aktivisme med fokus på dyre- og naturvern?

Vi kunne helt klart blitt flinkere på denne typen av aktivisme, men vi gjennomførte ganske nylig en ganske omtalt aksjon i samtlige nordiske land hvor vi ryddet opp avfall i skogene. Etter å ha ryddet satte vi opp skilt hvor vi informerte folket om aksjonen og oppmuntret de til å ta bedre vare på naturen i fremtiden. Sist, men ikke minst, så dumpet vi avfallet hos politikere vi anser er ansvarlige for å fylle våre land med avfall.

Noe du vil hilse til våre lesere?

Organiser dere og kjemp mot galskapen! La det ikke gå en eneste dag i deres liv uten at sionistene som styrer verden føler at det finnes en motstand!

Green Front har publisert intervjuet på sin VK-konto HER. Der kan man også se bilder fra aktivisme de har utført. Klikk HER for å komme til siden.

Les også:
Radio Nordfront #43: Intervju med Simon Lindberg