Hjem Nyheter Norge Skytterforbundet endrer reglene, på grunn av Motstandsbevegelsen

Skytterforbundet endrer reglene, på grunn av Motstandsbevegelsen

INNENRIKS Norges Skytterforbund endrer regelverket etter løgnpressens hetsartikler om Motstandsbevegelsen.

Som Frihetskamp kunne rapportere om tidligere i uken så har flere aktivister i Motstandsbevegelsen, som også er aktive sportsskyttere, blitt fratatt sine våpen og sin våpenlisens. Dette da politiet anser at de har feil politisk tilhørighet, og derfor er «uskikkede» til å eie våpen.

For løgnpressen var dog ikke dette nok, og de var raskt på banen og kunne påpeke at selv om en person er fratatt sin våpenlisens, så har han fortsatt mulighet til å bedrive lovlig skytetrening med lånt våpen fra klubben.

LES OGSÅ: Aktivist og sportsskytter fratatt våpen – hadde feil politisk tilhørighet

Som følge av mediahetsen vedtok styret i Norges Skytterforbund torsdag en presisering av sikkerhetsreglementet, slik at man aktivt kan stenge ute «uskikkede» (les: politisk ukorrekte) personer fra å delta på skytetreninger og i konkurranser.

Presiseringen i sikkerhetsreglementet er datert den 2. mars 2017 og lyder som følger:

«Klubbmedlemmer som av politiet ikke anses som skikket til å erverve våpen, eller som av sikkerhetsmessige grunner har fått inndratt sine våpen eller tilbakekalt sine våpenkort, kan ikke delta i klubbenes organiserte treninger eller konkurranser.»

Kilde:
Skytterforbundet endrer regelverket etter nazist-saker