Hjem Nyheter Norge Slår hull på myten om høyt utdannede «flyktninger»

Slår hull på myten om høyt utdannede «flyktninger»

MASSEINNVANDRING: Det er ikke sjelden man får høre at majoriteten av de såkalte flyktningene er høyt utdannede. Gjerne vitenskapsmenn, leger, jurister og arkitekter. Ny statistikk slår dog hull på myten om høyt utdannede asylsøkere.

Det er ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at såkalte flyktninger absolutt ikke har noen overrepresentasjon av personer med høy utdanning. Statistikken tar for seg personer som hevder seg være syrere og som ble bosatt i Norge i 2014.

Ifølge SSBs tall hadde:

  • 30 prosent fullført grunnskolen.
  • 15 prosent fullført videregående skole.
  • 12,4 prosent høyere utdanning inntil fire år.
  • 5,8 prosent høyere utdanning over fire år.
  • 35 prosent uviss/uklar utdanningsbakgrunn.

Direktør på Frisch-senteret og forsker på innvandring og arbeidsmarked, Oddbjørn Raaum, forteller til NRK at tallene absolutt ikke er lovende.

– Det ser i utgangspunktet ut til at syrere har lavere utdannelse enn mange flyktninggrupper som har kommet til Norge tidligere.

an-overcrowded-boat-filled-with-refugees-ap_1

Utgir seg for å være syrere – for å få opphold

Ettersom det er langt lettere å få opphold om man hevder seg å være en «syrisk flyktning», er det svært mange som kaster sine identitetspapirer og utgir seg for å være nettopp fra Syria.

Forrige uke alene, ankom nesten 1 000 syriske asylsøkere til Norge. Så og si samtlige syriske flyktninger, ender opp med å få innvilget sin søknad om asyl i Norge. I Sverige vil man automatisk få innvilget opphold, dersom man kommer fra Syria.

Tyske myndigheter har anslått at minst 30 prosent av de såkalte flyktningene lyver om sitt statsborgerskap og hevder de er fra Syria, for å lettere få innvilget opphold i landet.

Kilder:
Eksperter: Syrere kan bli vanskelig å få i jobb
Germany: Refugees are falsely claiming to be Syrian