Hjem Nyheter Norge Slo døtrene, får minimal straff

Slo døtrene, får minimal straff

OSLO: Et foreldrepar fra Sri Lanka slo de to døtrene sine flere ganger i uken gjennom flere år, noen ganger med tresleiv. Moren må sone 30 dager, faren får betinget straff. Barna ble slått også foran andre srilankere, men aldri foran nordmenn.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Aktors påstand om fengsel i ett år for moren og åtte måneder for faren, ble ikke tatt til følge. Fordi foreldrene «fremsto positive» til å følge et barnevernsprogram, ble fire av fem måneder av morens fengselstraff gjort betinget, mens hele straffen på fire måneder ble gjort betinget for faren.

Retten fant dessuten «oppdragervolden» formildende fordi «mors underliggende motiv bak oppdragervolden er å få barna til å gjøre hva hun mener er fornuftig ut fra hensynet til deres utdanning og karriere. Dette gjelder selv om metoden fremstår særledes lite hensiktsmessig».

Faren mente det var greit å slå barna hvis de var uhøflige. Eldstedatteren oppga at hun ble slått hvis hun ikke ville spise eller ta på seg klærne moren hadde valgt ut.

Straffenivået for familievold ble skjerpet i både 2005 og 2010, men dette synes ikke å ha gitt utslag i denne saken.

Volden mot den eldste datteren startet da hun var seks år gammel, og volden mot henne pågikk i fem år. Den yngste datteren var fire–fem år gammel da foreldrene begynte å øve vold mot henne, og de fortsatte til hun var åtte og et halvt år gammel.

Barna ble slått også foran andre srilankere, men aldri foran nordmenn.

Kilde:
Mishandlet døtrene i fire år, slapp med betinget fengselsdom