Hjem Nyheter Norge Språkproblemer blant Porsangers helsepersonell

Språkproblemer blant Porsangers helsepersonell

Porsanger kommune mottar stadig oftere søknader fra mennesker som ikke har norskspråklig bakgrunn.

Porsanger-våpenskjoldTherese Thomassen, helse- og omsorgssjef i kommunen, sier at det ikke har blitt stilt krav til norskkunnskapene hos helsepersonell. Man har opplevd at helsepersonell ikke har klart å kommunisere godt nok med publikum.

Hun forteller videre at det lett oppstår misforståelser, blant annet har Porsanger hatt personell som har misforstått forklaringen til pasientene. For eksempel skal noen ha forvekslet øye med øre. De har ikke forstått hva innringeren til legevakten har sagt.

Thomassen nevner at det til og med har vært et par hendelser som kunne fått relativt alvorlige utfall. I og med dette har man nå kommet fram til at det er best om kommunen «stiller krav til at helsepersonell i alle fall må snakke norsk».

Om noen i helsepersonellet ikke kan norsk godt nok, så blir det desto mer problematisk for disse å kommunisere med folk som taler et av de andre språkene som er utbredt i Porsanger: En stor del av befolkningen i kommunen snakker kvensk (basert på finsk, med enkelte norske lånord) eller samisk.

De samme kravene gjelder dog ikke for assistentenes vikarer, i følge pleie- og omsorgsleder Anders Ahlquist: «Er det vikariat for en assistent, så stilles ikke de samme kravene som til en sykepleier som skal betjene legevakttelefonen».

Ahlquist forteller at det ikke er en typisk porsangerfenomen at man nå stiller slike krav til helsepersonell.

Therese Thomassen legger til at behovet for slike krav har oppstått nå i senere tid, ettersom man opplever å få flere søkere fra andre land, deriblant Thailand. Utenom fagkompetansen har de verken den språkkyndige eller samfunnsmessige kompetansen som behøves.

Kilde:
Forvekslet øre med øye