Hjem Nyheter Norge Stadig flere trussel- og voldsepisoder i Osloskolen

Stadig flere trussel- og voldsepisoder i Osloskolen

OSLO: Stadig flere ansatte ved Osloskolen blir utsatt for vold og trusler. Ifølge en nylig publisert oversikt fra Utdanningsetaten i Oslo kommune, ble det rapport inn 802 tilfeller av vold og trusler i 2014.

classroom-640x360

En oversikt fra Utanningsetaten i Oslo viser at det i løpet av 2014 ble rapportert inn 802 tilfeller av volds- og trusselepisoder mot ansatte i Osloskolen.

64 prosent av tilfellene skal ha forekommet på såkalte spesialskoler eller skoler med spesialgrupper. Fire ansatte har rapportert at de opplever vold og trusler hver eneste skoledag.

Kilde:

Skolehverdag full av vold og trusler