Hjem Artikler Stakkars AFA

Stakkars AFA

VENSTRETERRORISME Gjesteskribenten Adam Magnusson skriver om Donald Trumps forslag om å terrorklassifisere Antifa i USA.

Etter at Antifa i USA drepte og plyndret under opptøyene i Minneapolis har president Donald Trump fått nok og gått ut på Twitter med at han kommer til å se til at terrororganisasjonen terrorklassifiseres. Det gjenstår å se om han gjør det, men er det noen som faktisk skulle kunne gjøre det så er det Donald Trump. Han er kjent for å gjøre ting ingen forventer, dessuten venter et valg der han igjen må vende seg til den hvite arbeider- og middelklassen. Jeg forstår at personer med kobling til terrorgruppen, i USA så vel som i Norden, vrir seg av denne uventede utviklingen.

Personer med kobling til AFA forsøker desperat å ha det til at det ikke går an å forby et uformelt nettverk, som dessuten ikke er utenlandsk, og håper på at de som vil forby venstreterroristene ved lov skal gå på finten. Min og mange andres vurdering er at det absolutt går an å terrorklassifisere dem ved hjelp av Patriot Act. Hvordan de enn slynger seg og prater om noen diffus «bevegelse» så finnes det måter om bare viljen finnes, og som det ser ut nå så finnes denne viljen.

Om Antifa terrorklassifiseres taper de ikke bare sitt varemerke, men kan også risikere å utsettes for økonomisk undertrykkelse, de kommer ikke å få tilgang til domener, det kan bli ulovlig å henge ut mennesker på Twitter og mye mye mer. Teoretisk sett ville de til og med kunne utsettes for tortur. Hvilket sceneskifte dette hadde vært for AFA-medlemmene i USA!

En ulempe hadde så klart vært at dette åpner for at staten kan terrorklassifisere også andre organisasjoner, da først og fremst nasjonale. I kongressen har jøder allerede krevd at Den nordiske motstandsbevegelsen skal terrorklassifiseres, dog uten resultat enn så lenge. Det behøver naturligvis ikke bli slik at neste skritt er nasjonale, det kan like gjerne bli slik at eggen rettes mot ekstremvenstre og at det vi nå ser er et virkelig sceneskifte. Uansett er nasjonale mer rustet enn ekstremvenstre for å klare forbud og kriminalisering. Et slikt tiltak ville radikalisere kampen og det ville gagne nasjonale mer enn ekstremvenstre, som i årtier har gjort seg totalt avhengige av statens støtte.

AFA har vært privilegerte i så mange år og stort sett aldri blitt utsatt for undertrykkelse overhodet. Deres terror er derfor åpen og uttalt. Talsmenn for Antifa i USA sier åpent at de bruker vold for å stilne slike de anser å være «fascister» og har brukt vold også mot journalister som gransker dem. Dette er per definisjon terrorisme. I Minneapolis har de ledet opprør og delt ut penger til svarte for å gjøre opprør, hvilket har ført til flere drap. Det er helt rasjonelt å terrorklassifisere dem.

Foto: Public Domain.

Implikasjonene kan også bli store for AFA i Norden. Om disse ikke forbys i samme slengen (eller at AFA-grupper i Europa forbys av USA som utenlandske terrororganisasjoner med sikte på å via den veien strupe alt samarbeid og all finansiering av Antifa i USA) så er det nok få som i den situasjonen vil ha kobling til AFA eller kjente AFA-medlemmer. Da AFA-medlemmer i Sverige har lært seg at det fremmer egen karriere å gjennomføre syreangrep mot barnefamilier, at man uhindret kan samarbeide med politietaten og massemedia har de havnet i en situasjon der de ikke kan agere uten statens direkte eller indirekte støtte.

Da AFA-lederen Showan Shattak med en større gruppe AFA-medlemmer forsøkte seg på å mishandle nasjonale, og mislyktes, stilte de store liberale mediene seg bak ham og malte ham som en totalt uskyldig feminist som ble mishandlet av grusomme nazister. Hadde de samme mediene våget seg på det om han tilhørte en organisasjon som er terrorklassifisert i USA? Hadde ABF, som blant annet eies av regjeringspartiet Socialdemokraterna, latt Showan fått fortsette å jobbe?

Et AFA-medlem i Sverige ble grepet på fersk gjerning da han begikk en mordbrann mot en slik grusom nazist, men ble siden sluppet av politiet på stedet. Ingen annen borger i Sverige har blitt sluppet for en mordbrann, et alvorlig lovbrudd som kan gi åtte års fengsel, men AFA tilhører som kjent det gode hatet. De sitter på avisredaksjoner og samarbeider med sikkerhetspolitiet. Men hva hadde skjedd i den saken om han hadde kobling til en terrororganisasjon?

Hadde Aftonbladet fremdeles våget ha med AFA-lederen Mathias «Wåg» som skribent i deres avis? Hadde det blitt delt ut gullspader til AFA Doku/Researchgruppen? Hvem vet.

En terrorklassifisering hadde formodentlig knust Antifa i USA og kraftig desimert AFA i Sverige og andre land. Det hadde skapt insentiv for staters politietater for å overvåke og bekjempe dem, ikke samarbeide med dem som det svenske sikkerhetspolitiet SÄPO gjør (det hadde vært potensielt ulovlig).

Som et nettverk som i mange år har sluppet unna med drapsforsøk, ja faktisk til og med drap, fordi det finnes en politisk uvilje hos politiet til å utrede dem, ville man kanskje rett nok utsettes for ren politisk trakassering. Vi kan nok være enige om at ytterst få av dem, og formodentlig heller ikke mange av deres ledende skikkelser, ville klare et slikt sceneskifte.