Hjem Nyheter Norge Statistikk på masseinnvandringen til Norge – Uke 45

Statistikk på masseinnvandringen til Norge – Uke 45

 MASSEINNVANDRING  Frihetskamp følger utviklingen i masseinnvandringen med ukentlige oppdateringer.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Frihetskamp følger utviklingen i masseinnvandringen med ukentlige oppdateringer. Men ha i minnet, dette er offisielle tall fra myndighetene, de forteller ingenting om de høyst sannsynlig store mørketallene.

Oppdatering Uke 45

I uke 44 ble det registrert 2.365 asylsøknader.

Som tabellen under viser, til og med uke 45 (oppdatert 2. November) var det tilsammen 24.907 «asylsøkere» boende i norske mottak.

7.629 (30,63%) på transittmottak, 14.486 (58,16%) på ordinære mottak, 73 (0,29%) på tilrettelagte mottak, 957 (3,84%) på EMA-transitt og 1.762 (7,07%) på EMA-plasser.

Transitt 7.629
Ordinære 14.486
Tilrettelagte 73
EMA-transitt 957
EMA-plasser 1.762
Totalt 24.907

 

Asylsøkere, Jan. – Okt. 2015

Til og med Oktober 2015, var det mottatt 21.946 asylsøknader. Av disse er 9.181 (41,83%) ferdig behandlet.

1.721 (18,75%) fikk avslag, 526 (5,73%) fikk søknaden trukket/henlagt, mens 6.934 (75,53%) fikk oppholdstillatelse i en eller annen form.

Konvensjonsflyktning (Asyl) 4.687
Annen Flyktningsstatus 614
Humanitære grunner 149
15-månedersregelen 0
EMA begrenset 15
Avslag 1.721
Dublin III-forordningen 1.189
Trygt 3dje land 280
Trukket/Henlagt 526
Søknader mottatt 21.946
Søknader behandlet
9.181

 

Overveldende høyt antall menn

Statistikk Frihetskamp har fått tilgang til viser at antallet menn er overveldende høyt.

Som tabellen under viser, av 13.246 «asylsøkere» var 10.288 (77,67%) menn, mens 2.958 (22,33%) var kvinner.

Kjønn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Total
K 161 136 154 133 256 269 294 526 1.029 2.958
M 442 396 382 449 969 873 1.100 1.802 3.875 10.288
Total 603 532 536 582 1.225 1.142 1.394 2.328 4.904 13.246

Etter hva UDI opplyser, har det vært 39 etterregistreringer etter at denne statistikken ble utarbeidet. Det opplyses derimot ikke hvilket kjønn disse har.

Statistikk for Oktober vil bli tilgjengelig innen kort tid.

Kilde:
Utlendingsdirektoratet (UDI)