Hjem Nyheter Norge Statistikk over masseinnvandringen til Norge – uke 46

Statistikk over masseinnvandringen til Norge – uke 46

 MASSEINNVANDRING  Frihetskamp følger utviklingen over masseinnvandringen til Norge med ukentlige oppdateringer.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Frihetskamp følger utviklingen over masseinnvandringen med ukentlige oppdateringer. Men ha i minnet at dette er offisielle tall fra myndighetene, og således forteller de ingenting om de høyst sannsynlig store mørketallene.

Oppdatering uke 46

I uke 45 ble det registrert 2 452 asylsøknader.

Som tabellen under viser, til og med uke 46 (oppdatert 9. november) var det til sammen 27 360 asylsøkere boende i norske mottak.

Transitt 9 956
Ordinære 14 453
Tilrettelagte 75
EMA-transitt 901
EMA-plasser 1 975
Totalt 27 360


Asylsøkere – januar til oktober 2015

Til og med oktober 2015, var det mottatt 21 946 asylsøknader. Av disse er 9 181 (41,83%) ferdig behandlet.

 

Statistikken viser også at menn er svært overrepresentert blant de asylsøkende. Ifølge offisielle tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) var hele 77,67 prosent (13 246) menn i den aktuelle perioden, mens kun 22,33 prosent (2 958) var kvinner.

Kjønn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Total
K 161 136 154 133 256 269 294 526 1 029 2 958
M 442 396 382 449 969 873 1 100 1 802 3 875 10 288
Total 603 532 536 582 1 225 1 142 1 394 2 328 4 904 13 246

 

Kilde:
Utlendingsdirektoratet (UDI)