Hjem Nyheter Norden Statsviter: IQ-nivået i Norden synker

Statsviter: IQ-nivået i Norden synker

FOLKEUTBYTTE På 1900-tallet økte IQ-nivået i Norden sakte men sikkert, men de siste 20 årene har det begynt å falle, forteller statsviter James Flynn.

Nordens befolkning presterte stadig bedre og bedre i IQ-tester på 1900-tallet. Også i de fleste andre europeiske land, der man har gjennomført testene, så man en forbedring på 1900-tallet. Det dreide seg her om en økning på så mye som 3 poeng per tiår. De fleste forskere er enige om at dette skyldes at skolen gjennomgikk en betydelig forbedring gjennom århundret.

Men nå ser det ut til at IQ-nivået faktisk har begynt å avta. Ifølge statsviteren James Flynn fra New Zealand stagnerte IQ-nivået i Norden på 1990-tallet, og siden 1995 har det falt jevnt. Det er en nedgang på rundt 0,23 IQ-poeng per år, sier Flynn. Norge og Finland viser omtrent de samme resultatene, mens nedgangen i Danmark er noe svakere. Sveriges resultater var lik Norges og Finlands på 1990-tallet, men etter det foreligger det ingen tilgjengelig data.

— Det er tydelig at alle skandinaviske land har en fallende trend siden 1995. Det virker som at faktorene som har medført til at IQ-nivået har økt nå har tappet kraft, sier James Flynn.

Flynn mener selv at nedgangen skyldes at skolen ikke har forbedret seg vesentlig i årene etter 1980. Hverken han eller noen journalist fra de etablerte mediene finner noen sammenheng mellom det nedadgående IQ-nivået i Norden og det faktum at Norden gjennom masseinnvandringen har gjennomgått en demografisk forandring som skulle kunne forklare hvorfor befolkningens generelle IQ-nivå har endret seg. Mange av de landene som nordiske land har tatt imot flest innvandrere fra har ifølge flere undersøkelser et vesentlig lavere IQ-gjennomsnitt enn de europeiske folkene, noe som ytterligere styrker teorien media ikke vil nevne.

Noen løsning på problemet har Flynn heller ikke:

— Jeg vet egentlig ikke. Men det er langt viktigere at vi bruker den store og faktiske økning vi har opplevd på lang sikt til noe fornuftig, enn å bekymre oss over et mindre fall. Men en god ting ville være om flere begynte å lese tykke bøker, gjerne om historie, sier han.

Kilder:
Statsvetare: IQ-nivån sjunker i Norden
IQ sjunker i de skandinaviska länderna