Hjem Historie Dagens historiske Stjålet formel?

Stjålet formel?

HISTORIE Olinto De Pretto publiserte den 29. november 1903 en rapport hvor en teori om sammenhengen mellom masse og energi ble lansert. Einstein publiserte merkelig nok samme teori to år senere.

Olinto De Pretto og Albert Einstein. Foto: Public domain.

Olinto De Pretto ble født i Schio i provinsen Vicenza i nordre Italia den 26. april 1857. Han var den sjette av syv barn til Pietro De Pretto (1810–1891) og Angelica Boschetti (1822–1905). Faren var arkitekt i byen, men drev også med studier i astronomi og geologi. 22 år gammel tok Olinto De Pretto eksamen i agronomi. På landbruksuniversitetet i Milano ble han i 1879 universitetsassistent til professor Gaetano Cantoni. Da Cantoni døde i 1887 byttet De Pretto retning og ble administrativ sjef for et støperi som var eid av hans eldre bror Silvio. Han fortsatte å være sjef på familiens støperi resten av sitt liv. Da bedriften gikk bra hadde han god økonomi. Farens interesse for astronomi og geologi gikk i arv og såvel Olinto som broren Augusto studerte astronomi og geologi.

Den 29. november 1903 publiserte Olinto De Pretto en rapport med tittelen «Ipotesi dell’Etere nella Vita dell’Universo» (Hypoteser om eter i universet). I denne rapporten konkluderte han med at radioaktivt avfall fra uran og thorium er eksempler på energiforvandling fra masse til energi. Denne konklusjonen var han først med. Han presenterte også en hypotese om at den intensive varmen som antas eksistere i midten av jorden forårsakes av at jordens enorme masse skaper en massiv radioaktiv kjerne som avgir varme og energi. At all masse har en intern energi var De Pretto ikke først med å påsto; derimot at energien er proporsjonal med lysets hastighet var det ingen andre som tidligere hadde foreslått. De Pretto lanserte formelen ½mv² hvor m er masse og v (vis viva) er lysets hastighet – dette var banebrytende og nytt.

Det er veldig sannsynlig at Augusto De Pretto, Olintos bror, gav en kopi av Olintos artikkel til sin venn og medarbeider Beniamino Besso, som bodde i Roma. Beniamino Besso sendte den deretter til hans meget kjære nevø Michele Angelo Besso. Michele Angelo Besso var en venn og kollega til Albert Einstein som garantert fikk lese Olintos rapport. Hovedbibliotekaren på det sveitsiske patentverket (Albert Einsteins arbeidsplass på denne tiden) skrev senere om Olinto De Prettos arbeid: «vi har for tiden ikke dette volum i våre hyller». Han antydet imidlertid at rapporten fantes i biblioteket i 1905, men at den senere ble kassert. Albert Einstein behersket italiensk ettersom han i sin ungdom (1894) flyttet til Milano for å studere for å unnslippe militærtjenesten.

Albert Einstein publiserte i 1905 fire artikler mens han fortsatt var ansatt på patentverket i Sveits. Den fjerde artikkelen handlet akkurat om sammenhengen mellom masse og energi og verdens mest berømte formel E=mc² ble lansert. Senere i livet har Einstein kalt akkurat år 1905 for hans «annus mirabilis» (mirakelår). Det var da han kun utrustet med penn og papir revolusjonerte fysikkverden med «sine» nye teorier. I akkurat den fjerde artikkelen hvor formelen ble presentert takket Albert Einstein kun én person: Michele Angelo Besso.

Sammendrag av de involverte relasjonene:

Olinto De PrettoAugusto De Prettobrødre
Augusto De PrettoBeniamino Bessokolleger og venner
Beniamino BessoMichele Angelo Bessoonkel og nevø
Michele Angelo BessoAlbert Einsteinkolleger og venner

Mye tyder altså på at Albert Einstein stjal sine teorier fra forskjellige steder og sammensatte disse uten å angi kilden. Hvorfor er da Einstein kjent og De Pretto fullstendig ukjent for de fleste? I den nåværende verdensordenen passer det bedre å presentere en person som Albert Einstein som et geni. Einstein var allerede i 1920 en engasjert sionist og i 1952 ble han tilbudt å bli president i Israel. Han takket dog nei med begrunnelsen «Likninger er viktigere for meg enn politikk. Politikk er for nåtiden, men en likning er for evigheten».