Hjem Nyheter Norge Stopper utenlandsadopsjon fra fire land

Stopper utenlandsadopsjon fra fire land

NORGE Bufdir har vedtatt at all adopsjon fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn stoppes. Barneministeren undersøker om all utenlandsadopsjon skal forbys.

Haag adopsjonskonvensjon.
Foto: P.sirong, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Etter at Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i fjor ba Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å gjennomgå adopsjonstillatelsene har direktoratet nå vedtatt stans i adopsjoner fra landene Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn. Alle adopsjonsprosesser fra disse landene må dermed avsluttes.

Bufdir mener at adopsjonsprosessen fra de gitte landene ikke skjer «på en forsvarlig måte i tråd med internasjonale prinsipper», skriver NRK.

Adopsjonslobbyen er kritisk til vedtaket og frykter nå at all utenlandsadopsjon til Norge skal forbys.

– Vi stiller oss både undrende og kritisk til hvordan de kommer med sine avgjørelser nå, sier Line Oseassen Onshus til NRK.

Onshus er daglig leder i adopsjonsorganisasjonen Inor Adopt, en av tre som har tillatelse til å formidle adopsjon fra utlandet. De andre organisasjonene er Adopsjonsforum og Verdens Barn.

– Dette kommer samtidig som det skal fattes en politisk beslutning om at det skal bli midlertidig stans i adopsjoner eller ikke. Det undrer vi oss over, sier Sidsel Elie Aas, daglig leder i Adopsjonsforum, til NRK.

Bufdir ønsker at all adopsjon stoppes frem til Kjersti Toppes granskning av utenlandsadopsjon er klar, men ministeren vil vente til rapporten er klar i 2025 før hun vil ta stilling. Bakgrunnen er historier om barnekidnapping og menneskehandel i forbindelse med utenlandsadopsjon.

Adopsjonsorganisasjonen Verdens Barn ledes av en rasefremmed, Young K. Kim, og har ifølge NRK nå ingen land å importere barn fra lenger, og ber Bufdir tenke på konsekvensene. Ifølge NRK er det snakk om 100 adopsjonssaker som nå må avsluttes. 60–70 bare fra Sør-Afrika.

Alle tre adopsjonsorganisasjonene sier de vil klage.