Hjem Nyheter Stor diskusjon om endring av asyl- og migrasjonssystemet på møte i EU

Stor diskusjon om endring av asyl- og migrasjonssystemet på møte i EU

FOLKEUTBYTTET Visumpolitikkens fremtid og Schengensamarbeidet var sentralt tema under et justis- og innenriksmøte i Brussel nylig.

Illustrasjonsbilde, folkeutbyttet. Skjermbilde: Odysee.

I en pressemelding på regjeringen sin nettside kan man lese at EU holdt et justis- og innenriksmøte torsdag 9. mars, der også Norges justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok.

Møtets tema dreide seg om forandringer til asyl- og migrasjonssystemet i Schengenavtalen. Visumpolitikken var opp til stor diskusjon, et Schengenverktøy som i utgangspunktet ironisk nok var ment for blant annet å «kontrollere og minske risikoen» for illegal innvandring i Europa, men som i praksis opp gjennom årene har vært en enorm økonomisk belastning for nasjonene i Europa og en demografisk katastrofe overfor de europeiske folkeslagenes levevilkår og fremtidig eksistens.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl poengterte at visumpolitikken er «et viktig virkemiddel for å forbedre samarbeidet med land om retur av personer uten lovlig opphold». I forhold til det å kunne tilbakesende illegale innvandrere, som var opp til diskusjon i EU-møtet, uttaler Mehl at:

– Vi må vurdere strengere virkemidler mot land som ikke samarbeider om å ta imot egne borgere med ulovlig opphold i Norge eller Schengen. Dette kan være å gjeninnføre visumplikt for land med visumfrihet som en reaksjon på at landet ikke samarbeider om retur, og fortsetter:

– Norge mener også at Dublin-regelverket må praktiseres strengere. Vi må blant annet vurdere mer effektive muligheter til å bruke biometri for å ha kontroll med hvem som er i Schengen, gjennom revisjon av Eurodac. Vi må unngå at migranter beveger seg ukontrollert rundt i Europa, mener Mehl.

Den massive illegale migrantstrømmen til Europa i regi av blant annet menneskesmuglere og særlig jødiske ikke-statlige organisasjoner som IsraAid, SOS Méditerranée, Doctors without Borders, med flere, har hatt katastrofale virkninger på Europas utvikling og etniske befolkning. Særlig Storbritannia har de siste årene blitt overrent med båter fylt til randen med ikke-vestlige migranter, overlevert fra den franske kystvakten til britiske grensevakter.

På samme tid som EU har holdt justis- og innenriksmøte om Schengenavtalen og den illegale masseinnvandringen til Europa, har også statsministeren i Storbritannia, inderen Rishi Sunak, hatt møte med den franske statsministeren Emmanuel Macron der de ønsker å få etablert avtaler omkring de illegale migrantene som kommer inn over Den engelske kanal fra Frankrike.

Britene overfører nå ifølge BBC 500 millioner britiske pund (6,4 milliarder norske kroner) til Frankrike over en periode på tre år for å få stopp på den ikke-vestlige båtinvasjonen over kanalen. Likeså ønsker britene å betale for å opprette en konsentrasjonsleir for migranter i Frankrike som skal være fullt operativt i utgangen av 2026.

Sunak og Macron fastslo på møtet i Paris at denne avtalen «markerer en ny begynnelse» i relasjonen mellom Storbritannia og Frankrike.

Hva utfallet etter EU-møtet i Brussel og det fransk-britiske møtet i Paris og de eventuelle reformene av asyl- og migrasjonssystemet vil komme til å bety for den europeiske befolkningen i Europa, gjenstår å se.