Hjem Nyheter Stor støtte for franske generalers advarsler

Stor støtte for franske generalers advarsler

FRANKRIKE Ifølge en meningsundersøkelse støtter mange franskmenn advarslene fra de protesterende generalene.

Temabilde: Franske fallskjermjegere forsvarer det franske folk og holder orden i Paris gater. Foto: Philippe Wojazer via Reuters

Nylig skrev Frihetskamp om at en gruppe franske generaler hadde skrevet et åpent brev der man blant annet advarer om borgerkrig, innvandring og islam. Disse høytstående militære ble deretter utsatt for represalier. Også en annen gruppe militære har skrevet et brev som oppfattes som mer radikalt.

Nå har en meningssundersøkelse blitt gjennomført, som viser at sivilbefolkningen i Frankrike i høy grad slår ring om de ytringene som generalene hadde uttrykt i det førstnevnte brevet.

  • Det finnes steder og områder der republikkens lover ikke gjelder – 86 prosent
  • I Frankrike øker volden dag for dag – 84 prosent
  • I Frankrike finnes en antirasisme som avler hat mellom folkegrupper – 74 prosent
  • Det franske samfunnet holder på å kollapse – 73 prosent
  • Ved å beordre politiet å blande seg i når Gule vestene protesterte har regjeringen fått folket til å miste tilliten til politiet – 62 prosent
  • Hæren burde kunne gripe inn uten å bli beordret for å sikre orden og sikkerhet i Frankrike – 49 prosent
  • Frankrike kommer snart å få oppleve en borgerkrig – 45 prosent

Særlig høyt var støtten for påstandene blant sympatisørene til det konservative partiet Republikanerne og Marine Le Pens parti Nasjonal Samling. Også blant venstresympatisører var støtten høyere for enkelte av påstandene, for eksempel det om tilliten til politiet og troen på en kommende borgerkrig.