Hjem Nyheter Globalt Storfarmasøytiske virksomheter vil ikke bli holdt ansvarlig for bivirkninger av Covid-vaksine

Storfarmasøytiske virksomheter vil ikke bli holdt ansvarlig for bivirkninger av Covid-vaksine

COVID-VAKSINE Peter Andrews, en irsk vitenskapsjournalist med doktorgrad i genetikk kommenterer her storfarma-virksomhetenes komplette ansvarsfraskrivelse i forbindelse med deres Covid-vaksine.

Temabilde

En høytstående direktør for legemiddelkjempen AstraZeneca har bekreftet at hans firma ikke kan rammes juridisk for mulige bivirkninger forårsaket av sin Covid-vaksine. Personer som rammes av bivirkninger vil ikke kunne holde AstraZeneca ansvarlig.

AstraZeneca er ett av 25 medisinske firmaer verden over, som allerede tester sine Covid-vaksiner på mennesker som forberedelse til injeksjon av flere hundre millioner personer. Det er gyldne tider for Storbritannias største medisinske firma, som har en verdi i størrelsesordenen £ 70 millioner. De har nettopp rapportert et kjempeoverskudd på 12,6 milliarder dollar alene i de siste seks måneder.

Men på tross av de gullforgylte tallene i regnskapet, er AstraZeneca uvillig i å bli holdt ansvarlig for eventuelle bivirkninger av sin «håpefulle» vaksinekandidat. Med andre ord er virksomheten fullstendig beskyttet, eller ansvarsfraskrevet, mot rettsaker fra personer som injiseres med deres vaksine for deretter oppleve negative bivirkninger og følger, uansett hvor alvorlige eller langvarige de er.

Firmaets advokater har krevd at klausuler om dette anbringes i deres kontrakter med de landene som AstraZeneca har avtalt å forsyne med sin Covid-vaksine. AstraZeneca sier at de uten slike garantier om ansvarsfraskrivelse ikke ville tilskyndet å produsere middelet. Og det ser ut til at de fleste landene har akseptert storfarmasiens ansvarsfraskrivelse.

Gjort av nasjonal interesse?

Ruud Dobber, senior AstraZeneca-direktør, uttalte seg til Reuters:
– I de kontraktene, vi har på plass, ber vi om ansvarsfraskrivelse. For de fleste land er det akseptabelt å ta denne risikoen på deres skuldre, fordi det er i deres nasjonale interesse.

Om «nasjonal interesse» bør man lese «regjeringens interesse». Om enn det, som måtte hende, er godt for de faktiske menneskene i de vaksinerte landene, er mildt sagt et åpent spørsmål.

Dobber avslo å navngi de landene som har bestilt vaksinen, men mange større vestlige demokratiske land vil sannsynligvis være på listen. Den britiske regjeringen har gjort et innkjøp på 250 millioner doser fra forskjellige storfarmasøytiske selgere. Amerika er i mellomtiden langt foran kurven da de har en særlig juridisk ramme, hvor ingen farmasøytiske virksomheter kan komme til å stå over for rettsaker om bivirkninger av vaksiner i tilfelle av «folkesunnhetsnødsituasjoner». Denne lovgivningen, kjent som PREP Act, var resultatet av en massiv lobbyinnsats fra den amerikanske medisinske industrien og ble innført på tross av kraftig motstand fra forbrukergrupper. Med mindre vaksineprodusenten med vilje dreper eller skader brukeren – forsettlig forseelse – kan man ikke saksøke dem.

Som høytstående EU-embetsmenn fortalte Reuters denne uken forhandler de med vaksineprodusentene over pris, betalingstidslinjer og fremfor alt ansvar. At ingen ønsker å sitte tilbake med noe ansvar, er neppe overraskende. Å sprøyte en befolkning full av en eksperimentell vaksine for å «immunisere» folk mot en sykdom, som er harmløs for de fleste mennesker, for deretter bli holdt ansvarlig for konsekvensene? Jeg tror ikke det. Storfarma-lederne tjener ikke sine syvsifrede lønninger for å falle i en slik felle.

– Dette er en unik situasjon, hvor vi som virksomhet simpelthen ikke kan ta risikoen, hvis vaksinen viser bivirkninger om…fire år, forteller Dobber.

Så hvem påtar seg da ansvaret for skader og bivirkninger i kjølvannet av Covid-vaksinene? WHO? Den må du lengre ut på landet med. Politikere? Få meg ikke til å le. Ingen? Mottatt.

Hvem betaler?

Fordi det er en virtuell garanti for at noen mennesker i et større vaksinasjonsprogram blir skadet, eller til og med drept av vaksinen, har enkelte land opprettet særlige offentlige midler til utbetaling av erstatning til berørte. WHO støtter denne modellen av skatteyterfinansiert erstatning for vaksinehavere.

USA har et slikt fond, samme som mange europeiske land, herunder Storbritannia, Tyskland, Sverige og Italia. Det kan være verdt å undersøke om dette systemet finnes i ditt eget land, hvis du er bekymret for å ta vaksinen. En ting er derimot sikkert: Når det kommer til Covid-19, har privat kapital besluttet, at de ikke vil ha noe å gjøre med de langsiktige konsekvensene av deres vaksinasjoner.

/Peter Andrews

Les også:
Vaksine mot Covid-19 resulterte i nerveinflammasjon
WHO tilstår: Bill Gates-finansiert vaksine forårsaket polioutbrudd i Afrika
Dagens video: «Den store omstillingen»