Hjem Nyheter Norge Stortinget nekter å stanse flyktningestrømmen

Stortinget nekter å stanse flyktningestrømmen

FREMMEDINVASJONEN Stortinget ville ikke vedta forslag fra Fremskrittspartiet om blant annet stans i mottak av flyktninger. Rødt henviser til FNs høykommissær.

Foto: Stortinget,_Oslo,_Norway.jpg: gcardinal from Norway, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Stortinget behandlet i forrige uke to forslag om stans av mottak av kvoteflyktninger og opprettelse av asylmottak i utlandet. Forslagene ble fremmet av Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.

Marian Hussein (SV) og Tobias Drevland Lund (Rødt) redegjorde for flere hensyn som talte imot å stanse flyktningestrømmen. Sentralt i bedømmelsen av dette spørsmålet står det faktum at det kunne ha vært oss, og at det en gang var noen nordmenn som flyktet til Sverige. Hussein poengterte at det er fordi man ikke tar et felles ansvar at partier som Fremskrittspartiet får lov til å vokse frem.

Ifølge Lund er Norge er menneskerettslig forpliktet til å ta imot det antallet flyktninger hvert år som FNs høykommisær for flyktninger ber om.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) forklarte at Norge tjener for mye penger på energikrisen i kjølvannet av Ukrainakrigen. Dermed oppstår det problemet at Norge ville fremstått som usolidarisk. Hun og hennes partifeller mener også å ha sett at villigheten til å stille opp for mennesker på flukt er høy.

Når det gjelder forslaget om asylmottak i utlandet henviser Lund til et brev til kommunal- og forvaltningskomitéen fra en ikke navngitt privatperson, som slår fast at han ikke er enig i forslaget.

Forslagene bifaltes dermed ikke, og masseinnvandringen får fortsette i fullt tempo.