Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Støtteaksjoner for danske arbeidere i flere nordiske storbyer

Støtteaksjoner for danske arbeidere i flere nordiske storbyer

AKTIVISME I blant annet Oslo, Stockholm, Århus, Göteborg og Malmö har Den nordiske motstandsbevegelsen handlet mot Danmarks godkjenning av covid-pass for å få beholde jobben.

Det var forrige mandag som Danmarks regjering, med fagforbundenes godkjenning, tok beslutningen som innebærer at arbeidsgivere i landet gis rett til å stille krav om vaksinasjon eller regelmessige negative tester for covid-19 og at de uten dette har full juridisk rett til å avskjedige arbeidstakere og dette uten hensyn til hvor lenge personene har vært ansatt eller om de ellers har oppført seg feilfritt.

Den nordiske motstandsbevegelsen motsetter seg kraftig slike overgrep på nordiske arbeideres rettigheter, gjennomført av korrupte politikere og til gagn for storfinansen, og valgte derfor å på søndag bedrive aktivisme med den aktuelle folkefiendtlige beslutningen i fokus.

Nedenfor er bilder fra flere av aksjonene som ble gjennomført. Til slutt i artikkelen finnes også lenketips for videre lesning om Den nordiske motstandsbevegelsen standpunkt i saker som omhandler covid-19.

Oslo

Stockholm

Utdrag fra Pär Sjögrens tale:

Forrige måned vedtok den danske staten en folkefiendtlig beslutning som innebærer at arbeidsgivere har rett til å avskjedige arbeidere som ikke kan vise frem et gyldig vaksinepass. En fryktelig beslutning som helt åpent og tydelig innskrenker arbeidernes rettigheter. Viktige rettigheter for folket som en sunn stat aldri hadde behandlet så lettvint.

Det handler ikke om vaksine eller ikke vaksine, det handler om at man velger å krenke arbeidernes rettigheter til fordel for storfinansen gjennom å ytterligere utrygge ansettelser og arbeidsvilkår for det arbeidende danske folket.

Den nordiske motstandsbevegelsen oppfordrer derfor den danske staten her i dag til å umiddelbart slutte med denne folkefiendtlige handlingen mot vårt folk! …

… Når dere slår på danskene så gir dere dere ikke bare på folkekamerater i andre land – nei, dere gir dere på vårt eget nordiske folk i vårt eget nordiske land og det tenker vi i Den nordiske motstandsbevegelsen aldri å stille og passivt se på.

Nei, i stedet markerer vi her i dag vår motstand og med det vår støtte til alle danske folkekamerater. Vi ønsker dere styrke og mot til å slå tilbake mot systemet. Vaksinerte som uvaksinerte – dere må gå sammen og i fellesskap slå tilbake når systemet tramper på folket.

Når den internasjonale storfinansen rykker frem må den nordiske arbeideren forsvares. Når tamme og kapital-lojale sosialister og korrupte fagforeningspamper lukker øynene – da går vi nasjonalsosialister fremover og sier at det må være nok nå!

Helsingborg

Malmö

Göteborg

Danmark

I Danmark har det blitt satt opp plakater flere steder.

Les mer

I det siste avsnittet av Den nordiske motstandsbevegelsen offisielle podkast Ledarperspektiv ble organisasjonens standpunkter rundt covid-19, restriksjoner, vaksine og vaksinasjonspass fastslått:

I denne artikkelen redegjør organisasjonens leder enda tydeligere standpunktet om vaksinasjonspass for covid-19.