Hjem Kamprapport Studiesirkel Rede 2

Studiesirkel Rede 2

KAMP Aktivister fra Rede 2 gjennomførte nylig en studiesirkel hvor deler av Motstandsbevegelsens politiske manifest, Vår vei, ble studert og diskutert.

flyveblader

Aktivister fra Rede 2 har gjennomført en svært givende studiesirkel av Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest ble studert og diskutert.

Punktene som ble gått igjennom:

Punkt 1: Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På mest mulig humane måte skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

Punkt 2: Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.

Punkt 5: At våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk såvel som innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides.

Engasjement