Hjem Nyheter Norge SV truer kommuner – vil tvangsbosette flyktninger

SV truer kommuner – vil tvangsbosette flyktninger

I de siste årene har det vært «behov» for å bosette om lag 8.000 flyktninger årlig. Antatt behov i 2013 er mye høyere. Nå sitter 3.900 flyktninger på mottak og venter på å få tildelt en kommune å bo i.

I dag er imidlertid bosetting av flyktninger basert på kommunenes frivillighet. Dog vil regjeringen vurdere en «helt ny ordning», hvis ikke kommunene selv prioriterer å bosette flere asylsøkere, og enda fortere.

20130124-057_4702633a

Barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister Marte Thorkilsen fra Sosialistisk Venstreparti mener at kommunene må være enige i at «flyktninger er en like naturlig kommunal oppgave som å drifte skoler og omsorgstjenester».

Kilder:
Kan bli tvunget til å ta flere asylsøkere
SV truer kommunene