Hjem Historie Dagens historiske Svein Tjugeskjegg – nordisk erobrer av England

Svein Tjugeskjegg – nordisk erobrer av England

HISTORIE Den 3. februar 1014 døde Svein Tjugeskjegg i Gainsborough under mystiske omstendigheter. Han var da konge av Norge, Danmark og England.

Slaget ved Svolder. Maleri av Otto Sinding (1842–1909).
Slaget ved Svolder. Maleri av Otto Sinding (1842–1909).

Svein Tjugeskjeggs krigerske historie begynner i Norge. Olav Tryggvason hadde fått stadig mer makt og var fra år 995 Norges konge. Tryggvason spilte en stor rolle i kristningen av Skandinavia, og da han skulle gifte seg med den myteomspunnede Sigrid Storråde oppsto det under vigselen bråk da hun nektet å gifte seg hvis det skulle innebære at hun måtte frasi seg sine forfedres tro. Tryggvason svarte med å banke henne og bryllupet gikk i vasken.

Svein Tjugeskjegg
Svein Tjugeskjegg

Sigrid Storråde giftet seg senere med Svein Tjugeskjegg, som var konge av Danmark, og klarte å samle Olav Tryggvasons fiender i en allianse som med en stor flåte angrep og beseiret ham i slaget ved Svolder i år 1000. Alliansen besto av den norske jarlen Eirik Håkonsson, den svenske kongen Olof Skötkonung samt Svein Tjugeskjegg. Bakgrunnen til krigen regnes å hovedsakelig ha vært maktpolitisk (Olav Tryggvason hadde bredt seg ut for mye), men Tryggvasons forsøk på å kristne Norden, gjennom brutale metoder, var heller ikke spesielt populært blant folket, som holdt fast ved de tidligere skikkene. Tjugeskjegg ble døpt, men skal senere ha gått tilbake til hedendommen. Adam av Bremen påsto at Tjugeskjegg forsøkte å gjeninnføre hedendommen, men dette er omstridt. Tjugeskjegg skal ha blitt oppdratt av sin onkel, Palnatoke, som var jomsvikingenes høvding.

I 1013 seilte Svein Tjugeskjegg med en invasjonshær til England (for andre gang) og klarte å erobre landet. Engelskmennene hadde bedrevet etnisk rensning av landets dansker og Tjugeskjegg hadde sverget å hevne dette. Engelskmennene erkjente til slutt Tjugeskjegg som sin konge, men han rakk aldri å bli kronet, for han døde fem uker senere. Æthelred, den tidligere kongen, som hadde flyktet og gått i eksil, returnerte og klarte å fordrive Tjugeskjeggs sønn, Knut den store, som dog returnerte året etter med en kraftig hær. Knut den store klarte til slutt å bli konge over hele England og deretter styrte vikinger England i en tid fremover.

Nordens innflytelse over England har gjennom årene vært stor. Dette kan ikke minst ses i alle stedene som de grunnla; de mange nordiske stedsnavnene finnes der fortsatt idag, men også språket som helhet. For noen år siden presenterte norske forskere nye teorier om at det engelske språket har sine røtter i skandinaviske språk. Dette skal hovedsakelig ha vært på grunn av nordboerne som erobret England.