Hjem Nasjonal kamp Svensk avis omtaler politiets grunnlovsstridige overtredelse i Göteborg

Svensk avis omtaler politiets grunnlovsstridige overtredelse i Göteborg

SVERIGE Under Motstandsbevegelsens demonstrasjon i Göteborg ble en kvinnelig Nordfront-journalist pågrepet da hun trolig har fanget opp politiets brutale angrep på Robert Eklund. Göteborgs-Posten har nå fått med seg at politiet pågrep journalisten og beslagla et minnekort fra hennes kamera, til tross for at hverken politi eller rettsvesen har lov til å ta beslag i, eller gå igjennom kildebeskyttet materiale i henhold til grunnloven.

Illustrasjonsfoto fra en annen demonstrasjon.
Illustrasjonsfoto fra en annen demonstrasjon.

Som Nordfront tidligere har rapportert om så pågrep politiet en kvinnelig Nordfront-medarbeider under demonstrasjonen i Göteborg. Kvinnen som fotograferte på Nordfronts vegne, stod i nærheten av redesjef Robert Eklund da han helt uprovosert ble slått ned i bakken av politiet og deretter slept på ryggen et titals meter, så voldsomt at hans telefon ble totalt ødelagt i prosessen. Nordfront skriver at de gjerne, for å poengtere politiets voldsomheter, ville vist bilde av den totalt sønderknuste telefonen, var det ikke for at politiet beslagla den også.

At hun kan ha fanget opp det brutale angrepet fra politiet mot Eklund er en teori til hvorfor hun ble pågrepet. Teorien styrkes også av det faktum at politiet beslagla et minnekort fra hennes kamera, til tross for at Nordfront er et grunnlovsbeskyttet medium med kildebeskyttelse.

Robert Eklund angripes av politi med den kvinnelige Nordfront-fotografen like bak seg. Les mer HER.

Nå har også Göteborgs-Posten (GP) fanget opp politiets oppsiktsvekkende handling. Blant annet lar de reporterens advokat komme til tale.

— Det er en person som var akkreditert av den ansvarlige utgiveren og som hadde presselegitimasjon og pressevest. Ifølge vår oppfatning hadde hun grunnlovsbeskyttede rettigheter. Uansett hva man synes om Nordfront er dette et prinsipielt interessant spørsmål. Hvordan hadde det sett ut om politiet gjorde beslag fra journalister utsendt fra eksempelvis GP, sier advokat Patrik Lindh til GP.

Selv ytringsfrihetseksperten Nils Funcke, som er sekretær i den parlamentariske Yttrandefrihetskommittén, hever en advarende finger mot de innblandede representantene for politi og rettsvesen. Han mener at minnekortet må plomberes og at plomberingen kun får brytes i nærvær av den pågrepne og hennes advokat.

— En myndighet bør være ytterst forsiktig med å beslaglegge materiale fra en person som «anskaffer informasjon for publisering i et grunnlovsbeskyttet medium», forklarer Funcke, som tidligere også har forsvart Motstandsbevegelsens rett til å demonstrere.

Aktor Ulrika Åberg påstår seg å være oppdatert omkring hva som gjelder og at man ikke har til hensikt å begå noen overtredelse.

— Om det er slik at vi har beslaglagt denne type materiale, så har vi fryst prosessen. Vi er medvitne om at man skal være ekstremt forsiktig med beslag fra en journalist, hevder Åberg.

Måtte tilbakelevere kildebeskyttet materiale til Nordfront

Tidligere i år var Robert Eklund innblandet i en annen hendelse der rettsvesenet forsøkte å gå igjennom kildebeskyttet materiale tilhørende Nordfront.

Eklund var på plass for å dokumentere Bo Nilssons forsvarstale under en forhandling i Luleå tingrett, der Nilsson sto siktet for brudd på den svenske versjonen av rasismeparagrafen, «hets mot folkegruppe». Forhandlingene startet med at Nilsson ville forklare at den politisk tilsatte juryen måtte ses som inhabil, ettersom han mente at det var urimelig at han skulle dømmes for en meningsforbrytelse av sine politiske motstandere.

Selv om det er standard prosedyre at tingrettens meddommere velges utifra medlemmer i politiske partier, så måtte retten fortsatt ta hensyn til Nilssons forespørsel.

Eklund, som også er en del av Nordfronts redaksjon, hadde med seg en diktafon for å spille inn forhandlingene og la denne frem helt synlig på bordet. Da retten ble oppmerksom på diktafonen ble politiet tilkalt og de forsøkte å beslaglegge den. Eklund påpekte da at det var kildebeskyttet materiale på diktafonen, hvorpå tingretten til slutt måtte levere den tilbake med løfte om at de ikke lyttet på innholdet.

Nordfronts diktafon, som Luleå tingrett ikke fikk lov til å lytte til, til tross for mistanke om at den var benyttet til å registrere en hemmelig rettsforhandling.

Det gjenstår nå å se om bilder av det brutale politiangrepet mot Eklund er å finne igjen på Nordfronts minnekort når politi og aktor er ferdig med det.

Kilde:
GP uppmärksammar polisens grundlagsvidriga beteende i Göteborg