Hjem Nasjonal kamp Svensk domstol: Jøder kan diktere hvor svensker kan demonstrere

Svensk domstol: Jøder kan diktere hvor svensker kan demonstrere

SKANDALE Svenske myndigheter gjør om på både samlingsplass, rute og destinasjon for Motstandsbevegelsens kommende demonstrasjon i Göteborg. Dette etter klager fra jødiske organisasjoner.

justice statue

Etter Motstandsbevegelsens innledende forhandlinger med politiet i Göteborg, ble man enige om en demonstrasjonsrute som skulle tilfredsstille begge parters ønsker. Etter rikspolitisjefen Dan Eliasson personlig tok over ansvaret, kom det dog indikasjoner på at den tidligere avtalen skulle forkastes.

Beskjeden kom så fra politiet at Motstandsbevegelsen skulle få en såkalt begrenset demonstrasjonstillatelse, og at demonstrasjonsruten ble radikalt endret. Samlingsplass og sluttdestinasjon ble imidlertid ikke endret.

Motstandsbevegelsen valgte uansett å klage på vedtaket til Förvaltningsrätten, ettersom demonstrasjonsruten var svært mye dårligere enn den opprinnelige avtalen. Både Svenska mässan og Judiska församlingen i Göteborg klaget også på vedtaket. Svenska mässan ønsket ikke at demonstrasjonen skulle starte så nære den pågående Bokmässan, og Judiska församlingen mente Motstandsbevegelsen burde tvinges til å demonstrere en annen dag, ettersom jødene feirer sin jom kippur samme dag.

Mandag kom Förvaltningsrättens skandaløse avgjørelse. Motstandsbevegelsens klage er forkastet helt og holdent, mens både Judiska församlingen og Svenska mässan har fått medhold. Motstandsbevegelsen nektes både sin opprinnelige samlingsplass og sluttdestinasjon. Demonstrasjonsruten endres også igjen, og blir betraktelig kortere.

Hva gjelder Judiska församlingens klage mener Förvaltningsrätten at å bytte dato, vil være umulig. Derimot tar de hensyn til forsamlingens klage og med hjelp av tre jurister skriver de:

Förvaltningsrätten har i sin avgjørelse tatt hensyn til en rekke omstendigheter som at demonstrasjonen skal finne sted samme en dag som Bokmässan pågår, med mange besøkere, og at det derfor vil være mange mennesker i bevegelse ved Korsvägen. Hensyn har også blitt tatt for Judiska församlingen som feirer jom kippur, nær den opprinnelige demonstrasjonsruten, og at sentrale Göteborg ellers vil være fullt av mennesker på en lørdag.

Hva gjelder Judiska församlingen så tar Förvaltningsrätten hensyn til at jødene opplever at de føler seg truet og krenket – til tross for at Motstandsbevegelsen aldri har angrepet hverken synagoger eller individuelle jøder fysisk, og at demonstrasjonen ikke retter seg mot Judiska församlingen.

Mens politiets foreslåtte rute var cirka to kilometer lang, så er den nye på mellom 600 og 800 meter. I stedet for Gustaf Adolfs torg blir sluttdestinasjon på vestre siden av Ullevi.

Förvaltningsrettens avgjørelse innebærer altså at jøder får diktere hvordan svensker skal få lov til å demonstrere i Sverige. Med tanke på at Göteborgs synagoge er plassert midt i sentrum, vil også fremtidige demonstrasjoner som ikke faller jødene i smak, risikere å bli henvist til utkanten av byen. Ifølge Förvaltningsrätten må man ta hensyn til å hvorvidt jødene feirer en høy tid eller ikke ved den datoen man velger å demonstrere, da de også meddeler at en annen demonstrasjonsrute ville vært mulig dersom det hadde vært på en annen dag.

Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, kommenterer avgjørelsen:

– Jeg har ikke rukket å lese gjennom hele avgjørelsen enda, men bare hørt det fra en tredjepart. Rent spontant føler jeg så klart at dette er helt for jævlig, men håper at det kan gjøre folk forbannet og derfor motivere flere til å dukke opp på demonstrasjonen. De skal ikke få vinne noen ting, gjennom å behandle oss som andreklasses medborgere!

Les mer om demonstrasjonen på REVOLTERA.NU.