Hjem Nyheter Norden Svensk professor: Ingen grunn til å tro att innvandringen noensinne vil bli...

Svensk professor: Ingen grunn til å tro att innvandringen noensinne vil bli lønnsom

SVERIGE Den svenske professoren i nasjonaløkonomi Mats Hammarstedt har uttalt i en debattartikkel at han ikke ser noe bevis for at masseinnvandringen til Sverige kan forsvares fra et økonomisk ståsted.

Professor i nasjonaløkonomi Mats Hammarstedt har ifølge Friatider uttalt at det ikke finnes noe vitenskapelig evidens for at masseinnvandringen fra den tredje verden til Sverige har vært lønnsomt på noe vis.

I tillegg har han dette å si om innvirkningen av innvandring på velferdsstaten:

Hver år omfordeler den offentlige sektor ressurser fra innenlandsfødte til utenlandsfødte, og den lange tiden det tar for flyktningsinnvandrere og deres pårørende å etablere seg på arbeidsmarkedet gjør at flyktningsinnvandringen innebærer en kostnad for offentlige finans selv i lang tid etter at flyktningene har ankommet Sverige.

Hammarstedt kan dessuten konstatere at tilnærmet en million individer i Sverige har sin fødselsopprinnelse enten i Afrika, Midtøsten eller Asia. Denne populasjonen har doblet seg i størrelse det siste tiåret, men arbeidsløsheten blant disse har forblitt bastant uendret.

Hammarstedt påpeker dessuten at tradisjonell tenkning om at selv om masseinnvandring er en kostnad på kort sikt, så er det en lønnsom investering på langt sikt ikke ser ut til å ha noe empirisk belegg:

Med omfattende innvandring og høy arbeidsledighet blant de gruppene som vokser i størrelse er risikoen åpenbar for at det som vanligvis henvises til som «langsiktig» aldri åpenbarer seg for samfunnet. I stedet risikerer problemene å bli verre på lang sikt ettersom nye mennesker hele tiden skal integreres og arbeidsledigheten i de voksende gruppene stort sett forblir uendret.