Hjem Nyheter Norden Svenske kvinner føder ikke nok barn

Svenske kvinner føder ikke nok barn

FOLKEMORD Nye tall avslører at svensker er på god vei til å bli en minoritet i eget land som en følge av masseinvasjon og antikultur.

svenskskoleklasse
En skoleklasse i det nye Sverige.

Sverige, som sammen med sine nordiske naboland lenge har slitt med en synkende fødselsrate, venter nå en babyboom etter at landet åpnet sine grenser for inntrengere fra den tredje verden. På grunn av mangel på fasiliteter blir nå gravide sendt til nabolandet Finland for å føde.

LES OGSÅ: FILM: Jøder som ønsker masseinnvandringen til Vesten velkommen

Ikke overraskende har Sveriges fødselsrate steget i takt med den pågående masseinvasjonen. Nye tall viser nå at det ble en 25 prosent økning i fødsler registrert mellom 2001 og 2014. En rapport fra 2008 med tittelen «Fødsler blant innfødte og utenlandsfødte» fant at kvinner med utenlandsk bakgrunn føder flere barn i gjennomsnitt enn kvinner som er født i Sverige.

LES OGSÅ: 40 prosent av befolkningen er ikke-svenske i 2025

En svensk studie viser nå at utenlandsfødte kvinner fikk i gjennomsnitt 2,21 barn, mens svenskfødte kvinner fikk 1,82 barn. Somaliske kvinner ble funnet å ha høyest antall fødsler med et gjennomsnitt på 3,9 fødsler. En fødselsrate på over 2,1 anses nødvendig for å opprettholde en konstant populasjonstørrelse.

FNs definisjon av folkemord:

en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;
b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Kilde:
Folkemordkonvensjonen