Hjem Nyheter Norden Svenske sosialdemokrater «redde for å høres ut som SD»

Svenske sosialdemokrater «redde for å høres ut som SD»

POLITIKK I en rapport, skrevet av den sosialdemokratiske riksdagsmannen Lawen Redar, trekkes frykten for å høres ut som SD frem som hovedårsaken til at svensk migrasjonspolitikk har feilet. Rapporten slår fast at det må tas et bredt politisk forlik rundt migrasjonspolitikken for å holde Sverigedemokraterna utenfor.

Lawen Redar (S). Foto: Social Democrats (CC BY-SA 4.0)

En intern rapport fra Sosialdemokratene, som Aftonbladet har sett, har avdekket betydelige svikt innenfor partiets innvandringspolitikk, der frykt for tilknytning til Sverigedemokratene spilte en avgjørende rolle, ifølge forfatter Lawen Redar (S).

Rapporten fremhever problemer som svekket status for det svenske språket og akselererende segregering, samtidig som det oppfordres til dyp selvkritikk for ikke å dekke innvandrernes reelle behov under partiets regjeringstid.

Redar understreker i rapporten det alvorlige problemet med tap av posisjonen til det svenske språket, som rammer innvandrere som til tross for et lengre opphold har begrensede svenskkunnskaper. I tillegg belyses den økende segregeringen og rapporten understreker behovet for å møte disse utfordringene gjennom en helhetlig og bevisst integreringspolitikk.

Rapporten kritiserer også Sverigedemokratenes immigrasjonspolitikk og hevder at deres handlinger utfordrer internasjonale konvensjoner og øker truslene mot Sverige ved å viske ut grensen mellom islamister og svenske muslimer.

Til slutt understreker Redar at fremtidig migrasjons- og integreringspolitikk må forhandles med partier både til høyre og til venstre for partiet. Akkurat som det ble gjort i «Desemberavtalen» og «Januaravtalen», to avtaler innenfor 7-kløveret som ble gjort for å holde Sverigedemokratene utenfor makten. En andre del av rapporten, som inneholder konkrete politiske forslag, forventes å legges frem neste vår.