Hjem Nyheter Norden Svensker skal nektes tilgang til informasjon om forbrytelser og etnisitet

Svensker skal nektes tilgang til informasjon om forbrytelser og etnisitet

SVERIGE Den svenske regjeringen har presentert et lovforslag som blant annet innebærer at privatpersoner nektes tilgang til søketjenester hvor man for eksempel kan kartlegge domfellelser og etnisitet. Nettsiden det hovedsakelig henvises til er søketjenesten Lexbase, som gjør dommer søkbare på Internett.

Regjeringen i Sverige legger nå frem et lovforslag som skal stoppe nettsider som blant annet håndterer opplysninger om politiske meninger, religion, hudfarge, helse, seksuell legning og domfellelser. En nettside som det hovedsakelig henvises til er søketjenesten Lexbase, som gjør dommer søkbare på Internett.

Lexbase ble lansert i 2014 og kom umiddelbart i medias søkelys, hvorpå politikerne begynte å utrede om tjenesten virkelig skulle få eksistere. Det var dog umulig å forby den da den har publiseringsbevis og per i dag derfor beskyttes av grunnloven, men Sveriges regjering vil nå endre grunnlovsbeskyttelsen.

Ifølge justisminister Morgan Johansson vil imidlertid ikke journalister berøres av den nye loven og hvordan man skal vurdere hvilke søk som er fra journalister eller ikke skal bli et «implementeringsspørsmål».

— Journalistisk virksomhet skal ikke rammes av noe forbud, sier Johansson.

Lovforslaget innebærer med andre ord ikke et totalforbud av Lexbase, men at tjenesten begrenses til såkalte profesjonelle brukere. På sin nettside skriver Lexbase:

Lexbase vil kunne fortsette å publisere dommer online. Derimot innebærer forslaget at allmennheten , d.v.s. enkeltpersoner, forbys å bruke tjenester som Lexbase. Retten til å på en enkelt måte ta del av disse offentlige dokumentene kommer, hvis forslaget går igjennom, til å forbeholdes såkalte profesjonelle aktører, f.eks. jurister, journalister og forskjellige bedrifter.

Kilde:
Regeringen vill förbjuda personer tillgång till söktjänster som avslöjar brottmålsdomar och etnicitet