Hjem Nyheter Sverige angriper forsamlings- og ytringsfriheten

Sverige angriper forsamlings- og ytringsfriheten

UNDERTRYKKELSE Etter omfattende innvandreropptøyer som følge av grunnlovsbeskyttede meningsytringer, velger den svenske regjeringen nå å endre ordensloven. Lovendringen unnskyldes med at «rikets sikkerhet» skal styrkes.

Paludan
Islamkritiker Rasmus Paludan t.h. og innvandrer iført stjålen politivest t.v. Foto: Twitter / Nordfront.

På grunn av voldelige innvandreropptøyer i forbindelse med ulike lovlige og konstitusjonelt beskyttede demonstrasjoner der Koranen har blitt brent, har den svenske regjeringen nå besluttet å begrense forsamlingsfriheten som en «løsning» på problemet. I en pressemelding på regeringen.se skriver de følgende:

I nyere tid har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sverige blitt alvorlig forverret. Det er en høy terrortrussel mot Sverige, og landet er gjenstand for voldelig ekstremisme. Enkelte fenomener i forbindelse med demonstrasjoner har bidratt til dette. Trusler mot Sverige som land, det svenske samfunnet generelt, svenske interesser i utlandet og svensker i utlandet har kommet fra en rekke aktører etter enkelte demonstrasjoner i Sverige. Disse aktørene har brukt hendelser i Sverige som påskudd for å oppfordre til og bruke vold, blant annet ved å angripe svenske ambassader.

Videre skriver de at den 18.august 2023 fikk en spesialetterforsker i oppdrag å gjennomgå hvordan man kan begrense offentlige ansamlinger ved å henvise til «nasjonal sikkerhet». Det hevdes også at «Utredningen har ikke hatt i oppgave å vurdere eller fremme forslag til grunnlovsendringer eller strafferettslige begrensninger i ytringsfriheten».

Resultat

På grunn av at endringer i grunnloven tar lang tid og er vanskelige å gjennomføre, forsøker regjeringen i stedet å bruke ordensloven som et verktøy. Den «oppdaterte» loven om offentlig orden, som trer i kraft 1. juli 2025, har fått seks nye paragrafer som gjør det mulig å nekte borgerne deres konstitusjonelt beskyttede rettigheter til å demonstrere. Du kan lese om de nye avsnittene på side 35 i rapporten som regjeringen publiserte på nettsiden. Blant annet sier paragraf 10 nå følgende:

Politimyndigheten kan beslutte en annen tid eller et annet sted for en allmenn sammenkomst enn det som er spesifisert i søknaden, eller helt nektet å gi tillatelse til samlingen bare om nødvendig.

1: Med anledning av at det står klart at sammenkomsten sannsynligvis vil medføre en betydelig risiko for at kriminalitet som truer Sveriges sikkerhet vil bli begått i Sverige eller mot svenske interesser i utlandet, eller at Sveriges sikkerhet vil bli truet på annen måte.

Den nye lovendringen gir med andre ord politiet myndighet til å hindre svensker fra å demonstrere, om innvandrere eller venstreekstremister truer med vold.