Hjem Nyheter Norden Sverige fornekter og forfalsker sin egen historie

Sverige fornekter og forfalsker sin egen historie

HISTORIEFORFALSKNING På Nordfront kunne vi for ikke lenge siden lese om hvordan det svenske skoleverket i læreplanen sensurerer Sveriges stormaktstid og forfalsker den til å handle om globalisme og migrasjon. Nå har Sveriges Radio kastet seg på og hevder at Folkhemmet aldri har eksistert, og dessuten fører til atomkrig! Frihetskamp publiserer her en artikkel fra en lokalavis i Sverige som beskriver vanviddet i vårt naboland som ingen ende tar.

De folkehjem som våre forfedre en gang bygde fornektes nå av statlig media, samtidig som nyliberalismen gjennom mangekultur helt åpent demonterer velferdsstaten.
De folkehjem som våre forfedre en gang bygde fornektes nå av statlig media, samtidig som nyliberalismen gjennom multikultur helt åpent demonterer velferdsstaten.

Stadig flere unge oppdager at Sverige var et bedre land før flerkulturen, under det såkalte Folkhemmet. Derfor har statlig regimemedia som Sveriges Radio nå startet med artikler fornekter eksistensen av Folkhemmet.

Politikerne, blant annet den tidligere finansministeren Anders Borg, erkjenner nå åpent at fremtidens generasjoner i Sverige kommer til å få det fattigere. Toppen er nådd og nå går det nedover – økonomisk, kulturelt og sosialt. Men at folket forstår konsekvensen av dette og ser at Folkhemmet dermed var toppen, og at den nye bunnen vil nås gjennom det flerkulturelle samfunnet gjør makthaverne redde.

Derfor kommer nå en fortsettelse på løgnen om at «Sverige alltid har vært flerkulturelt». Den nye løgnen heter «Folkhemmet fantes aldri». Gjennom disse to løgnene akter makthaverne å radere historien og på orwellsk vis forklare at alt alltid har vært som det er akkurat nå («Oceania har alltid vært i krig med Eurasia»). Slik skriver Sveriges Radio om Folkhemmet:

Man hyller det gamle som kanskje ikke engang har eksistert, slik at det er mer et drømmebilde man hyller.

Sveriges Radio går så langt som å hevde at Folkhemmet (som ifølge Sveriges Radio aldri fantes) førte oss «tre minutter fra atomkrig»:

Hvis vi ser tilbake på folkhemsverige glemmer vi kanskje visse saker som at vi var tre minutter fra en atomkrig.

At folkhemsverige ikke engang hadde atomvåpen bekymrer ikke Sveriges Radio og deres «ekspert». Folkhemsverige, som ikke fantes på riktig, kunne jo ha forårsaket en atomvåpenkrig mellom USA og Sovjetunionen. Noen forklaring på dette, og hvem som klokket de tre minuttene, får vi dog aldri.

(En motstridende teori er at da Sverige var et Folkhem jobbet Sverige med å forhindre atomvåpenkrig mellom USA og Russland, mens nå når Sverige er multikulturelt jobbes det med å starte en atomvåpenkrig mellom USA og Russland.)

Folkhem vs. flerkultur

Kontrasten mellom Folkhemsverige og det flerkulturelle er imidlertid sterk. Det er bra at det har kommet opp i dagen. Man kan ikke ha begge deler; det ene utelukker det andre. De som hevder at det flerkulturelle samfunnet er bra må hevde at Folkhemmet var dårlig.

(Eller gjøre som ekstremistene og hevde at det flerkulturelle samfunnet alltid har eksistert og at Folkhemsverige aldri har eksistert).

At flerkulturen erstatter (og helst også skal utrydde minnet av) Folkhemmet betyr også at nyliberalismen erstatter velferdsstaten. Dette fordi velferdsstaten ble skapt av Folkhemmet og umulig kan overleve uten den ideologi som la grunnlaget for den. I stedet for velferdsstat får vi nå nyliberalisme, på grunn av det flerkulturelle samfunnet.

For i et flerkulturelt land hvor syrere krangler med jøder, jøder krangler med palestinere, palestinere krangler med hverandre, kurdere krangler med tyrkere, tyrkere krangler med armeniere, armeniere krangler med azerbajdsjanere osv. er det vanskelig å enes om en felles finansiert velferd. Hver gruppe vil i beste fall finansiere sin egen velferd; ofte på andre gruppers bekostning.

Resultatet blir at alle grupper, også svensker, på et mekanisk vis tvinges til å velge nyliberalisme.

Og dette er så klart planen til de som allerede fra begynnelsen av valgte å ha nyliberalisme, men som i et monokulturelt Sverige ikke kunne få folk til å stemme for det. Når slike som Fredrik Reinfeldt åpner Sveriges grenser for flerkulturen er det ikke for å hjelpe de fattige. Det er for å skape et nytt samfunn hvor folket selv vil stemme for nyliberalisme.

Kilder:
Statlig radio: »Folkhemmet fanns aldrig och leder dessutom till kärnvapenkrig!»
SR – Folkhem leder till kärnvapenkrig
Skolverket censurerar Stormaktstiden i läroplan