Hjem Nyheter Norden Sverige innfører myndighet for «psykologisk forsvar av demokratiet»

Sverige innfører myndighet for «psykologisk forsvar av demokratiet»

1984 Sveriges regjering skal bygge opp en ny myndighet som gjennom signaletterretning skal bedrive «moderne psykologisk forsvar» og «verne det åpne samfunnet og den frie meningsdannelsen». Gjennom myndigheten skal folket få det «rette bildet» og spredning av «desinformasjon» skal motvirkes.

En statlig utredning har kommet frem til at Sverige trenger en ny myndighet for «psykologisk forsvar», blant annet for å «verne det åpne samfunnet og Sveriges frihet og selvstendighet».

Utredningen er en del av regjeringens samarbeid med Centerpartiet og Liberalerna i den såkalte januaravtalen.

Utrederen Anders Danielsson, som tidligere har sammenliknet regimekritiske meninger med terrorisme, mener at hensikten med den nye psykologiske forsvarsmyndigheten er å «verne den frie meningsdannelsen» og passe på at folket får det rette bildet og ikke det bildet som «motstanderen vil formidle».

– Sluttmålet med det psykologiske forsvaret bør være å verne det åpne og demokratiske samfunnet, den frie meningsdannelsen samt Sveriges frihet og uavhengighet, mener Danielsson.

– Ytterst handler det om at man skal få et annet bilde enn det som motstanderen vil formidle.

Etter å ha gjennomgått intern e-post mellom myndigheten for samfunnsbeskyttelse og beredskaps (MSB) tjenestemenn fra januar 2019 mener Samhällsnytt at MSB bruker desinformatører for å forberede noe som likner et antidemokratisk kupp med begrensninger av ytrings- og meningsfriheten og innføring av statlig kontroll over opinionsdannelsen.

Som Nordfront tidligere har påpekt var det statsminister Stefan Löfven som i begynnelsen av 2018 annonserte at en ny myndighet skulle innrettes med hensikt å koordinere Sveriges «psykologiske forsvar».

Den tidligere sjefen for blant annet Sveriges hemmelige politi, SÄPO, og generaldirektøren for innvandringsmyndigheten Migrationsverket, Anders Danielsson, ble satt som utreder. Under ledelse av den beryktede Dan Eliasson har liknende spørsmål fra før blitt drevet av MSB.

Dan Eliasson har hatt en mengde oppgaver før han ble generaldirektør for MSB. Han har vært fungerende nestleder ved SÄPO med ansvar for analyse- og etterretningsvirksomhet, rikspolitisjef, generaldirektør for Migrationsverket og generaldirektør for Försäkringskassan (Sveriges NAV, red. anm.). Han er eller har vært med i de frimurerliknende nettverkene Ruben og Hilda, hvor utvalgte personer uten innsyn fra samfunnet kan fraternisere og drive forskjellige spørsmål.

Den nye myndigheten kommer til å ha et nært samarbeid med forsvarets etterretningsmyndigheter og ha rett til å drive signaletterretning. En av myndighetenes oppgaver kommer også til å være å «støtte mediebedrifter med å identifisere, analysere og møte utilbørlig informasjonspåvirkning».

At fri meningsdannelse kan inneholder elementer av informasjon som er uønsket fra statens side – hvilket kalles «desinformasjon, ryktespredning og annen villedende informasjon» – er et problem som den nye myndigheten skal motvirke med hensikt å «verne det åpne og demokratiske samfunnet og den frie meningsdannelsen».

Den svenske regjeringen håper at den nye myndigheten skal kunne startes opp i løpet av 2022.