Hjem Nyheter Norden Sverige må betale erstatning for SVTs krenkelse av privatlivet

Sverige må betale erstatning for SVTs krenkelse av privatlivet

PERSONVERN En kvinne som medvirket i en SVT-dokumentar saksøker staten da hun mener at hun har blitt utsatt for karakterdrap og at retten til privatliv er krenket gjennom metodene som ble brukt mot henne. Onsdag ble den svenske staten dømt skyldig overfor henne for reporternes handlinger, men dommen understreket samtidig at staten ikke er ansvarlig for SVT.

SVT
Bilde: SVT. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons.

Onsdag kom dommen i en sak i Sverige der Linda Karlström saksøkte medieselskapet SVT for å ha krenket hennes rett til privatliv på grunn av måten hun ble lurt til å delta i programmet «Vaccinkrigarna» (vaksinekrigerne) på. Tingretten i Stockholm slo fast at den svenske staten ikke gjorde nok for å beskytte Karlströms rett til privatliv og ble dømt til å betale henne en erstatning på 100 000 svenske kroner med renter.

Dommen viser til artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon, som sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv.

«Reporterne» oppga falske identiteter

De to reporterne som intervjuet Linda og noen ganger kom tett på livet hennes, oppga falske identiteter og filmet samtalene med henne både åpent og med skjult kamera. De tok seg også inn i hjemmet hennes med sine fiktive identiteter og filmet detaljert omgivelsene rundt boligen hennes.

Hun ble også utsatt for et forsøk på karakterdrap gjennom det uredelige spillet til journalistene. Det ble blant annet bemerket at hun snakket om «holocaust» og at hun ga uttrykk for «antisemittiske synspunkter» om omfanget av det. Det er verdt å bemerke seg i denne sammenhengen at de ikke skrev at hun snakket usant, men kun at synspunktene er antisemittiske.

Etter at dokumentaren ble vist mistet hun treneroppgavene sine i idrettsforeninger, og den daværende kommunaldirektøren i hennes finske hjemkommune Kronoby oppfordret alle ansatte i kommunen til å ta offentlig avstand fra henne.

Staten har ansvaret – men likevel ikke

I tingretten ble den svenske staten dømt til å betale erstatning med den begrunnelse at det ikke eksisterer et system på plass for media som garanterer at Karlströms personvern er ivaretatt. Det fremkommer i dommen at den svenske staten er ansvarlig for at det finnes et slikt vern og derfor endte dommen i Karlströms favør.

Retten er likevel uenig i en annen ting som også ble hevdet i søksmålet: At den svenske staten bærer det øverste ansvaret for SVTs handlinger. Videre mener retten at SVT «ikke kan anses å ha en så nær tilknytning til offentlig virksomhet at SVTs handlinger må tilskrives staten».

På spørsmål om staten vil anke svarer Martin Mörk, leder av Justiskanslerens kontor og representant for den svenske staten i rettssaken, verken bekreftende eller benektende.

– Det er alldeles for tidlig for oss å si det. Vi kommer til å lese dommen nøye og vil vurdere om vi skal anke og i så fall på hvilken måte, svarte han til SVT.

(Nordfront)