Hjem Nyheter Norden Sveriges regjering foreslår: Livstid i fengsel for «deltagelse i terrororganisasjon»

Sveriges regjering foreslår: Livstid i fengsel for «deltagelse i terrororganisasjon»

SVERIGE Det skal bli straffbart å delta i og finansiere en terrororganisasjon, i følge et nytt lovforslag fra den svenske regjeringen.

SverigesjJustisminister Gunnar Strömmer (M).
Foto: Frankie FouganthinCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Sveriges regjering foreslår torsdag 02.02.2023 å ytterligere skjerpe terrorlovgivningen. Nå vil de gjøre det straffbart å «styrke og opprettholde en terrororganisasjons virksomhet», selv om man ikke har noen intensjon om å begå terror, skriver Nordfront.

På den svenske regjeringens nettside kan man lese følgende:

I prinsipp alle former for støtte til en terrororganisasjon, uavhengig av om det handler om materiellbistand eller bistand i form av deltagelse i virksomheten, bidrar til å opprettholde og styrke organisasjonen og dermed dens mulighet til å begå terror. For å ytterligere forbedre mulighetene til å hindre og bekjempe terrorisme, foreslår regjeringen derfor at den strafferettslige terrorlovgivningen skjerpes gjennom å innføre en særskilt strafferamme for deltagelse i en terrororganisasjon.

– Det kan for eksempel dreie seg om å kjøpe flybilletter til en annen person som skal reise for å delta i en terrororganisasjons virksomhet, sier justisminister Gunnar Strömmer til SVT.

Den som deltar i eller fremmer en terrororganisasjon skal, i følge forslaget, kunne dømmes til fengsel i inntil fire år. Ved grovt lovbrudd skal straffen bli minst to år og høyst åtte år, i følge den svenske regjeringens forslag. Den som dømmes for å lede en terrororganisasjon kan få inntil 18 års fengsel, alternativt livstid.

Lovforslaget skal etter planen overleveres til riksdagen 7. mars, og regjeringen håper at loven skal kunne tre i kraft allerede 1. juni i år. Til SVT sier justisministeren at han ikke venter noen større opposisjon i riksdagen, men forventer at forslaget blir vedtatt.

– Det er ganske raskt for lovgivningsarbeid normalt sett. Mye av jobben er allerede gjort, så det er ikke noe man ikke kjenner til fra før. Man kommer nok til å kunne behandle dette ganske raskt, sier SVTs politiske repoter Andreas Öbrink.

Det er ennå uklart hvem eller hva som skal avgjøre hva en såkalt terrororganisasjon er. Nordfront skriver at de søker Gunnar Strömmers pressesekretær, Caroline Opsahl, i saken.