Hjem Stikkord FN

Stikkord: FN

Sør-Afrika omgår FNs flyktningtraktat – for en tid

Sør-Afrikas regjering sier den ikke lenger har råd til dagens asylpolitikk, men lover å gå tilbake til konvensjonene etter først å ha forlatt – og brutt – dem.

Israel krever at FNs generalsekretær går av

Israel langer ut mot alt og enhver som ikke anser okkupasjonsmakten som de eneste uskyldige ofre. Nå krever Israel at FNs generalsekretær fratrer sin stilling etter å ha utrykket bekymring for situasjonen i Gaza.

FN-rapport krever «avkriminalisering av seksuelle aktiviteter»

Ifølge FN-rapporten «8. mars-prinsippene» skal handlinger relatert til «sex, narkotikabruk, HIV, seksuell og reproduktiv helse, hjemløshet og fattigdom» som i dag er ulovlige legaliseres.

Russland ny leder av Sikkerhetsrådet

Fra og med lørdag 1. april er det Russlands tur til å inneha det månedlige presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. Russland planlegger tre sesjoner, inkludert to debatter.

Ber FN straffe Norge og USA for internasjonal terrorisme

Den russiske statsdumaen har vedtatt en appell til FNs sikkerhetsråd og ber de etterforske angrepet på Nord Stream, som de kaller internasjonal terrorisme.

FN krever beklagelse fra Danmark for visning av Dan Parks kunst

Globalistorganisasjonen FNs «rasediskrimineringskomite» krever at danske myndigheter gjennom en rekke konkrete tiltak tar avstand fra sin utstilling av «rasistisk kunst» i 2014.

Ukraina hevner seg på Israel i FN

Ukraina valgte å ikke motsette seg en anti-israelsk resolusjon i FNs generalforsamling, ettersom Israel fortsatt ikke vil love militær bistand til Kiev.
Trandum

FN tvinger Norge til å betale full erstatning for utvist flyktningfamilie

FN mener Norge brøt menneskerettighetene ved å internere en afghansk familie i Trandum utlendingsinternat, da de fikk avslag på asylsøknaden og deretter nektet å forlate Norge frivillig.

FN vedtok resolusjon om å bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme

FNs sosial-, humanitær- og kulturkomité har vedtatt et forslag fra Russland til en resolusjon om å blant annet bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme og dissiderende syn på historie.

FN om de ikke-vestlige problemenklavene i Sverige: «politiets feil»

Rasekonfliktene i det flerkulturelle Sverige kommer ifølge en utsendt gruppe fra FN av systematisk rasisme fra politiet som har ført til lav tillit hos innvandrerne.