Hjem Stikkord Globalisering

Stikkord: Globalisering

Regjeringen vil utarbeide handlingsplan mot anglifisering i akademia

Regjeringen ber om innspill til en handlingsplan for å styrke norsk som fagspråk på norske universiteter og høgskoler.

Invasiv fremmed art funnet i det globaliserte Sverige: «Et problem!»

Det er ikke bare en menneskelig masseinnvandring som pågår i Sverige, det kommer også inn fremmede dyre- og plantearter som ikke har en naturlig plass i landet. Når det gjelder dyr og planter er myndighetene derimot ikke fremmed for å prate i termer som «invasive arter» og åpent erkjenne at disse innebærer en trussel mot den opprinnelige floraen og faunaen.

6 000 svensker har chippet seg frivillig

«Chippede» personer ser ofte på seg selv som pionerer. De mener selv at de kontrollerer den idag begrensede informasjonen i de ikke-kommuniserende implantatene. Men hva skjer når mikrochippen blir ”smart” – og kan spores?