Hjem Stikkord Lovforslag

Stikkord: Lovforslag

Tvangsarbeid ved nasjonale trusselsituasjoner

Regjeringen vil kunne pålegge alle personer mellom 18 og 72 år arbeidsplikt når det er fare for rikets sikkerhet.

Russisk abortforbud på gang

I Russland skal et abortforbud nå være på gang etter påtrykk fra den russisk-ortodokse kirken. Kirken har lenge vært imot et totalt abortforbud.

Regjeringen vil ekspropriere eiendommer for å huse bosettere

Regjeringen ønsker fullmakt til å pålegge kommuner å innkvartere utenlandske bosettere, samt frata privatpersoner deres eiendommer med makt til dette formål.

Fagfolk kritiske til regjeringens foreslåtte forbud mot søskenbarnekteskap

Barne- og familiedepartementets høring i forbindelse med et forslag om å forby søskenbarnekteskap endte i negative tilbakemeldinger fra nærmest samtlige av respondentene.

Åpner for utvisning av flere kriminelle flyktninger

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om at flyktninger som er dømt for grov kriminalitet i flere tilfeller skal kunne utvises.

Vil styrke retten til kontant betaling

Regjeringen har utarbeidet et forslag om å utvide retten til kontant betaling til å gjelde alle faste utsalgssteder.

Dansk legefaglig kritikk av epidemilovutkast og tvangsvaksinasjon

Den danske legeforeningen mener at den foreslåtte nye epidemiloven går alt for vidt, og især tvangsvaksinasjon bekymrer.

Skottland: Nytt lovforslag ville kriminalisere “hatefulle ytringer” i hjemmet

Skottlands justisminister vil med et nytt lovforslag forby "hatefulle ytringer" i hjemmet. Skotter vil dermed kunne dømmes for "hatefulle ytringer" hvis de kritisk omtaler "beskyttede grupper" i sitt eget hjem.