Hjem Stikkord Olje og gass

Stikkord: Olje og gass

Noen feirer Jesu fødsel, andre begår folkemord

Det er ikke bare i Vesten at Den store utskiftningen, The Great Replacement, pågår for fullt. Og hvorfor ikke, man vet at det fungerer. Israel, og gode allierte, er nå i full gang med å utrydde den palestinske befolkningen i Gaza med tanke på å flytte inn jødiske bosettere. Andre grupper er snart også historie i det etter hvert ikke fullt så hellige landet. Beveggrunnene er flere, fra økonomi til sikkerhet; fra et narsissistisk, Luciferiansk Gudskompleks til en eskatologisk, gammeltestamentlig psykoseutløsende beruselse.

NATO, KOMØD og De kalde krigene

Energi er blitt krig, og partene i krigen er flere. På denne slagmarken er imidlertid alliansene og konfliktlinjene ikke umiddelbart klare. Den beste rettesnoren får man likevel nok med tidligere amerikansk utenriksminister og sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger som uttalte: «Det er farlig å være USAs fiende, men å være USAs venn og alliert er fatalt, dødelig.»

Nord Stream-sabotasjen: Hvem har motivet?

Én bestemt aktør peker seg ut som å ha et sterkt motiv for å sabotere rørledningene Nord Stream 1 & 2.

EU vil forby russisk olje i Europa

EU-kommisjonen har lansert sanksjonspakke nummer seks mot Russland. Det er dog uvisst om alle EU-statene blir med.

Ungarn betaler russisk energi i rubler

Ungarn vil fortsette å kjøpe russisk gass og olje, noe man er tvunget til å betale med rubler.

EU på energijakt i Afrika

Som følge av at samarbeidet med Russland har slått sprekker henvender flere europeiske land seg nå til Afrika på leting etter løsninger for deres energibehov.