Hjem Stikkord Statistikk

Stikkord: Statistikk

Tall fra SSB viser at innvandrere står for 100,8% av Norges befolkningsvekst

Tall fra SSB viser at innvandrere og deres barn nå står for 100,8% av Norges befolkningsvekst. Kategorien «norskfødte med to norskfødte foreldre» står for -1,12% av den totale veksten.

Kraftig økning av «utviklingshemmede» i Sverige

Statistikk fra Socialstyrelsen viser at intellektuelle funksjonsnedsettinger har økt markant siden 2008.

Sverige er det nest mest farlige landet i verden for kvinner

En rapport fra publiseringsgruppen «Safety Detectives» lister Sverige som det nest mest farlige landet i verden for kvinner.

Worldometer: Abort verdensledende dødsårsak i 2021 – 43 millioner dødsfall

43 millioner aborter ble ifølge Worldometer utført i verden i løpet av 2021 – hvilket forklares å utgjøre drøyt 42 prosent av samtlige dødsfall. Det er siden tidligere kjent at aborter er særlig vanlig forekommende i hvite samfunn.

Forskere: «Slutt å tell smittede!»

Stadig flere roper nå for at man skal slutte å medregne antall smittede av Covid-19, da det gir et feilaktig bilde av smitten. I stedet bør man ifølge forskere regne tilfellene som får sykehusopphold eller dør av sykdommen.

Ny svensk rapport om innvandrerkriminalitet

Sveriges kriminalitetsforebyggende råd, BRÅ, slipper en ny rapport om innvandreres overrepresentasjon innenfor kriminalitet, noe det har blitt holdt stilt om i flere år.

Politiet i Sverige korrigerer statistikk over skyteepisoder

I det svenske politiets statistikk over skyteepisoder, under første halvår, har 14 hendelser blitt ført inn i etterhånd uten kommentarer. Regjeringens retorikk om minkende antall skyteepisoder var bygget på falske tall.

Ny befolkningsrapport spår kraftig migrasjon fra Afrika

En ny høyprofilert studie viser at befolkningen i Vesten, Asia og Søramerika kommer til å minske frem til år 2100, men befolkningen i Afrika sør for Sahara kommer til å tredobles under samme tid.

Ny studie: Stadig flere dansker vil forbli barnløse

De lave fødselstallene i Danmark kan kanskje forklares med at stadig flere menn og kvinner i landet ikke vil skaffe barn, noe som vises av en ny studie.

Majoriteten av all masseskyting i USA er begått av svarte

Etter skyteepisoden i El Paso og Dayton, har jødisk media i USA gjentatte ganger hentydet at det er "hvite menn" som er den store terrortrussel. Sannheten er dog en helt annen.