Hjem Nyheter Norge Takket nei til “flyktning”-besøk – henges ut i media

Takket nei til “flyktning”-besøk – henges ut i media

1984 Eierne av Nissegården Hytter og Aktiviteter i Lom henges ut av fiendemedia etter de takket nei til et organisert besøk av over 50 såkalte flyktninger i regi av flyktningtjenesten.

Nissegården

Det er ekteparet Grethe og Kjell Madsen som er eiere av Nissegården Hytter og Aktiviteter i Lom, og som nå henges ut av både media og kommunen. Dette da de våget å takke nei til et organisert besøk av samtlige flyktninger i regionen i regi av flyktningtjenesten i Lom og Skjåk.

Det var Margrethe Øvrelid ved flyktningtjenesten i Skjåk og Lom som gjentatte ganger forsøkte å få organisert et besøk til Nissegården for samtlige asylsøkere i regionen. Da deleier Grethe Madsen takket nei både via telefon og via e-post, samt spesifiserte at de ikke ønsket en stor gruppe flyktninger dit, sprang Øvrelid til media.

– Jeg synes det er veldig trist at vi ikke får komme på besøk. Og spesielt trist at de utdyper at vi hadde fått lov dersom det hadde vært kommunens egne det er snakk om. Vi forstår jo da at det er flyktningene dette handler om, uttaler Øvrelid til Dagbladet.

Saken er omtalt i blant annet TV2, VG, Dagbladet og lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen. Sistnevnte har publiserte en rekke hetsartikler, og kraftig moderert kommentarfeltet gjennom å fjerne støttende innlegg. I tillegg til å få uttalelser fra kommunepolitikere, har de også kontaktet Antirasistisk senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og fylkesmannen.

https://www.youtube.com/watch?v=kn4GUkZNXno

«Hårreisende» og muligens straffbart

Maria Waswik ved Antirasistisk senter synes saken er hårreisende, og mener Nissegårdens handlinger er «i strid med diskrimineringsloven». Asbjørn Lund ved fylkesmannen i Oppland, tok selv kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han erkjenner at de ikke har noe med saken å gjøre, men at de har involvert seg på grunn av «rettssikkerheten til befolkningen».

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm uttaler til GD at hun «ser svært alvorlig på saken», og presiserer at det kan være straffbart å nekte flyktninger adgang. Svein Holen, rådmann i Skjåk, synes det er trist at Nissegården «inntar en sånn holdning til både flyktninger og flyktningtjenesten».

– At våre nye landsmenn og flyktningtjenesten blir møtt med slike holdninger, det er spesielt – og trist. […] Det skal være godt for både flyktninger og innbyggerne her å leve sammen i distriktet vårt.

Også ordføreren i Lom, Bjarne Eiolf Holø, har uttalt seg i saken. Han mener både næringsdrivende og privatpersoner «må være imøtekommende og gjestfrie overfor våre nye landsmenn», og synes saken er «trist». Han mener dessuten at Nissegårdens holdninger «er et dårlig bidrag» til regionens rykte.

masseinnvandring
Ønsker man ikke besøk av «våre nye landsmenn», henges man ut av den folkefiendtlige pressen.

Står på sitt

Grethe Madsen ved Nissegården Hytter og Aktiviteter nekter dog å vike seg, til tross for massiv hets fra media. De ønsker ikke ta imot såkalte flyktninger, og synes flyktningtjenesten bør respektere det.

– Det er lov å ha et standpunkt på det. Det synes vi de bør respektere. Det er vår oppfatning i saken, vi lever tross alt i et demokrati.

Kilder:
En trist sak fra Lom
Kan være straffbart å nekte flyktninger adgang
Vil ikke ha flyktninger på besøk
Hytteutleier vil ikke ta imot betalende flyktninger